Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms911 (20 / abril / 2021)

El Escorial - Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial - Manuscritos - N.I.16

Publicació de la fitxa: 2009-08-30
Darrera modificació: 2013-03-28
Bases de dades:Translat
Descripció
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:El Escorial
Institució:Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial
Fons:Manuscritos
Signatura:N.I.16

Bibliografia

Bibliografia contextual:Manid 1415

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:s. XV-1

Descripció interna

1. Basili [sant] (pseudo), Amonestament que sant Basili bisbe féu als monjos, Traductor: Anònim – 75v-81v
Íncipit:Ojes fill los amonestaments de ton pare et anclina la orella a les mies paraules ...
Èxplicit:... denant deu e fervents an les sues sanctes obres.
Rúbriques:Comensa lamonestament que sant basili feu als monges
2. Pere Damià, Basili [sant] (pseudo), Llaor de la vida solitària, Traductor: Anònim – 70-75v
3. Bernat de Claravall [sant] (pseudo), Llibre de meditació, Traductor: Anònim – 217-228
4. Hug de Balma, Llibre de tres vies ordenades per muntar a vera saviesa, Traductor: Anònim – 101v-160r
Íncipit:Vie Sion lugent eo quod non sint qui veniant ad solemnitatem et cetera Les vies de sion ploren per ço com no es qui vulla venir a la sollempnitat et cetera ...
Èxplicit:... e axi clarament es cosa manifesta que la anima del ver amant se pot alt levar en deu per la afeccio encesa per desig de amor sens tota altra cogitacio primeravinent o acompanyant.
Rúbriques:Comensa primerament lo prolech del libre de vie son (rúbrica taula de capítols)
5. Isaac de Nínive, Llibre d'Isac, Traductor: Anònim – 1r-66r
6. Isaac de Nínive, Regles de l'abat Isac, Traductor: Anònim – 66r-70r
7. Efrem [sant], Amonestament que sant Efrem diaca féu als monges de contrició de cor – 81v-101v
Íncipit:Íncipit pròleg autor: Un infant de sca memoria qui auie nom Efrem uehe ·i· sompni o reuelacio ... (f. 81v)
Íncipit text: Dolor me força de dir e la mia emfermatat e flaquea ma menassa que cayl les dolors me constrenyen fortment de parlar ... (f. 82r)
Èxplicit:Èxplicit del text:Èxplicit pròleg autor: ... E lo ueyll conech que lo sompni que auia uist que era obra del sant sperit ço que exia de la boca de Afrem. (f. 82r)
Èxplicit text: ... E de la tristor e del raguanyament e cruximent de dens E que nos fassa dignes del seu Regna celestial Amen. (f. 101v)
Colofó: Explicit liber iste Deo gratias
Rúbriques:Rúbrica pròleg autor: Comensa lo prolech del amonestament que sant Afrem diach feu als monges de contreccio de cor (f. 81v)
Rúbrica text: Comensa lamonestament de sant affrem diache que feu als monges de contriccio de cor (f. 81v)
8. Innocenci III, De menyspreu del món, Adaptador: Anònim – 168r-170r