Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms99 (14 / juny / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Col·leccions, Còdexs: Ripoll - 67

Publicació de la fitxa: 2012-03-20
Darrera modificació: 2018-05-21
Bases de dades:Sciència.cat
Descripció
Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:inspecció personal
Estat:completa

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Barcelona
Institució:Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona]
Fons:Col·leccions, Còdexs: Ripoll
Signatura:67
Signatura alternativa:«Estante 3º, cajón 1º, nº moderno 21, antiguo 34».

Relligadura

Original:no
Datació:s. XVII?
Llom
Matèria:pergamí
Títols:«CARTA | DE JUAN DE SILVAS, | MONJE DE BAGES, ETC.»
Coberta
Matèria:cartró folrat de pergamí

Història

Intervencions d'interès històric:Anotacions marginals coetànies de les obres que hi són copiades.
Procedència:1. Guillem de Colldecanes, monjo de Sant Benet de Bages i després de Santa Maria de Ripoll (f. 1377-1427). 2. Biblioteca del monestir de Santa Maria de Ripoll (c. 1430/1440). 3. Arxiu de la Corona d'Aragó (ACA) (1822).
Quan l'abadia de Ripoll va ser suprimida pel govern espanyol del Trienni Constitucional i els seus béns assignats al patrimoni nacional (1822), la biblioteca va ingressar a l'ACA, però poc després, amb la restauració absolutista, se'n va ordenar la devolució (1823). L'aleshores director de l'ACA, Pròsper de Bofarull, va retenir 233 manuscrits (entre els quals aquest) amb el pretext d'acabar de catalogar-los i de fer-los relligar, i van ser els únics que es van salvar del saqueig i incendi que va patir l'abadia amb l'exclaustració de 1835, que va destruir la major i millor part de l'antiga biblioteca. Bofarull n'havia elaborat un catàleg complet durant els anys 1822-1823 (Valls 1931).
Persones relacionades:Guillem de Colldecanes (fl. 1377 – 1427)
Pròsper de Bofarull i Mascaró (1777 – 1859)

Bibliografia

Descripcions:Beer (1907-1908), Die Handschriften des Klosters ..., vol. 2, pp. ***85 i 88-89
Beer (1909-1910), "Los manuscrits del Monastir Santa ...", pp. 495 i 498-499
Beer - García Villada (1915), "Barcelona - Archivo General de la ...", pp. ***37 i 578
Miquel Rosell - Mateu Ibars (inèdit), Manuscritos de Ripoll del ACA, pp. 123-127
Valls Taberner (1931), "Códices manuscritos de Ripoll", p. 165
Martínez Díez (1969 [=1970]), "Dos catálogos inéditos de la ...", p. 350 (Marca, núm. 35) i 397 (Ribas, núm. 129)
Llagostera Fernández (2003), "La còpia ripollesa del segle XIV ...", p. ***
Bibliografia contextual:Briquet (1923), Les filigranes: dictionnaire ...
Valls i Subirà (1970), Paper and watermarks in Catalonia ...
Reproduccions fotogràfiques:Arxiu Sciència.cat (reprod. en fotocòpia, digitalitzada, del text 5).

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:s. XIV ex. - estimada
Origen:Monjo del monestir de Santa Maria de Ripoll
Copista:Guillem de Colldecanes (fl. 1377 – 1427)
Notes:Texts 1-2 de finals del s. XIV (d. 1380, data de l'amonestació de Johannes de Silvis, degà de la col·legiata de Sant Agricòl d'Avinyó i executor papal, a favor de Guillem de Colldecanes; cfr. filigranes). Els texts 3-5 són afegits posteriors en papers solts, de la segona meitat del s. XV (texts 3-4) i de finals del s. XV o prin. del XVI (text 5). Altres datacions: «Letra del siglo 14 al 15» (inventari de Bofarull 1822-1823).

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Notes:Filigranes en forma de dues claus encreuades, dibuixades amb traç doble, i enllaçades amb un cordill, molt semblant a Briquet 1907, núm. 3847 (documentada a Perpinyà el 1378, a la Provença i el Llenguadoc entre 1366-1382, i a Palerm el 1368); en forma de muntanya de tres pics, el central i més alt coronat amb una creu; de cap de bou, amb grans banyes formant un cercle, molt semblant a Valls 1970, núm. 1212, 1214 i 1247 (documentades a Vic els anys 1391-1392); corn de cacera; etc.
Foliació
Núm. total de folis:255
Notes:Foliació d'una mà del s. XVII en aràbics, que omet els folis en blanc, substituïda per una de moderna a llapis. Són en blanc els ff. 4rv, 55r-58v, 113v, 198r-199v, 204v-207v, 228v-229v, 232v i 252rv; hi ha un foli tallat entre els ff. 197-198, i trossos de paper solts entre els ff. 130-131 (adherit al foli següent al restaurar el ms. i numerat ant. com a f. 127, que conté els texts 3-4) i 228-229 (solt, amb el text 5).
Dimensions
Format:in-fol.
Alçada x base:310 x 230 mm

Impaginació

Disposició del text:r. tirada
Escriptura
Escriptura 1
Lloc al ms:ff. 1r-3v (text 1)
Tipologia:Gòtica cursiva
Localització:catalana
Datació:post 1380
Escriptura 2
Lloc al ms:ff. 5r-255v (text 2)
Tipologia:Gòtica cursiva
Localització:catalana
Datació:s. XIV ex.
Especificacions:Més menuda que l'anterior.
Escriptura 3
Lloc al ms:text 3
Tipologia:Humanística cursiva
Localització:catalana
Datació:s. XV-2
Escriptura 4
Lloc al ms:text 4
Tipologia:Humanística cursiva
Localització:catalana
Datació:s. XV-2
Escriptura 5
Lloc al ms:text 5
Tipologia:Humanística cursiva
Localització:catalana
Datació:s. XV ex. - XVI in.
Decoració i jerarquització
Dibuixos:Figures esquemàtiques. En els ff. 35v-42r (Tractatus de alluvionibus et insula et de alveo de les Repetitiones) hi ha dibuixades algunes figures geomètriques.

Descripció interna

1. Johannes de Silvis, Amonestació a l'abat de Sant Benet de Bages – ff. 1r-3v
Observacions:A favor de Guillem de Colldecanes (Avinyó, 1380).
2. Bartolo da Sassoferrato, Repetitiones – ff. 5r-255v
3. Joan II el Sense Fe, Manament a l'abat de Sant Joan de les Abadesses – entre ff. 130-131
Observacions:A favor de Joan Palou, prior de Sant Joan de les Abadesses, exiliat al Rosselló per ser partidari de Joan II.
4. Ponç Descatllar, Guiatge per fra Francesc, cabiscol i procurador de Ripoll – entre ff. 130-131, verso
5. Anònim, Recepta per a la tinya (ACA Ripoll 67) – entre ff. 228-229, recto
Preliminars:[Invocació:] «Ihesus».
[Rúbrica:] «Recepta per g[u]erir tinya».
Íncipit:«Primo, aver unes pinçes...»
Èxplicit:«... e axí bé .XV. jorns».
Observacions:Copiada en un tros de paper solt (70×215 mm), originalment doblegat, escrita per una mà de finals del s. XV o principis del XVI que no es correspon amb cap de les altres que van intervenir al ms.