Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

Sciència.cat DB nom1005 (28 / maig / 2020)

Tomàs, Guillem (fl. 1376 – 1384)

Creació de la fitxa: 2010-03-18
Darrera modificació: 2016-01-24
Categoria social i professional
familiar/domèstic; físic
Comentaris
Metge (físic) originari de Martorell, al servei de Joan I el Caçador (1350 – 1396) quan era duc de Girona («metge de casa del dit senyor duch»). La primera referència coneguda és un pagament de la Tresoreria reial en concepte del manteniment de dues bèsties, efectuat en juliol de 1376. El darrer pagament pel servei a la cort data de setembre de 1384 (ACF). Essent Joan encara duc de Girona, va ser guarit per ell d'un còlic nefrític el 1377 i encara d'un altre que li sobrevingué a Girona el 1379. Poc després (1381), en informar el duc el rei Joan I de Castella (1358 – 1390), afectat pel mateix mal, que «.I. físigo nuestro [=Guillem Tomàs], el qual siegue la nuestra cort, nos fizo tal metzina que ha seys anyos o más que, grado a Dios, non de sentiemos nada», fou reclamat a la cort castellana, i encara sis anys després el rei castellà tingué un altre atac, i Joan li tornà a enviar un metge (no sabem si el mateix Tomàs) i «del bálsamo que queredes». No hi ha prou elements per considerar que inicià la carrera com un intrús, com féu Roca 1929 (basant-se només en el fet que en el primer document que ell en conegué el rei tan sols l'anomena «domèstic nostre») i, seguint-lo, la bibliografia posterior.

Obres: «Recepta d'En Guillem Thomàs contra dolor de ronyons e de pedra e de còlica passió, e és provada en lo senyor rey En Johan d'Aragó» (Barcelona - BC - Manuscrits - 490/23, núm. 21; Barcelona - BC - Manuscrits - 864, f. 19rab, sense citar-ne l'autor, i Madrid - BNE - Manuscritos - 10162/6, núm. 112).
Bibliografia
Roca (1929), Johan I d'Aragó pp. 219-220, 236, 238 i 396
Cardoner i Planas (1973), Història de la medicina a la ..., pp. 109-110
Calbet i Camarasa - Corbella i Corbella (1981-1983), Diccionari biogràfic de metges ..., vol. 2, p. 70
Avenoza (1994), "Anotacions lèxiques extretes de ...", p. 307
Arxiu Carmel Ferragud (ACF)
Autoritat citada a les obres

Anònim. Receptari de Barcelona (BC 490)

Teresa Huguet, Lluís Cifuentes, Carmel Ferragud