Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB nom136 (13 / agost / 2020)

Servent, Guillem (fl. Perpinyà - Clairà, Rosselló, 1354 - 1355)

Creació de la fitxa: 2007-02-08
Darrera modificació: 2018-08-12
Categoria social i professional
apotecari
Comentaris
Apotecari i mercader de Perpinyà, instal·lat després a Clairà (Rosselló). El juny de 1354, havent-se instal·lat a Clairà i havent arrendat la recaptació de la imposició reial del vi d'aquest lloc —de la qual li'n corresponia la vuitena part—, proporcionà deu somades de vi moscat en sis carros «a obs del folratge del senyor rey» Pere III el Cerimoniós (1319 – 1387), per ser tramesos al campament reial al setge de l'Alguer. Potser és amb aquests ingressos i contactes que també arrendà la recaptació dels drets reials sobre les olives del bosc de Clairà per a l'any 1354-1355. Molt probablement, ell fou l'autor d'un emplastre que porta aquest nom per al dolor de les fractures i nafres o dels òrgans interns datable al segon quart del s. XIV, que fou emprat tant en persones com en animals fins al s. XIX.
Bibliografia
Cifuentes - García Ballester (1990), "Els professionals sanitaris de la ...", pp. 198, 200, 203 i 206
Cifuentes i Comamala (1993), Medicina i guerra a l'Europa baix ..., pp. 350, 390-391, 394, 399, 401 i 402
Variants del nom
Sirvent, Guillem
Cirvent, Guillem
Autor a les obres

Servent, Guillem (fl. 1354 - 1355). Emplastre de Guillem Servent

Autoritat citada a les obres

Anònim. Receptari de Florència II (Riccardiana 2827)

Beneficiari als documents
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 12, ff. 86r i 92r – Tresoreria; Reial – 1354
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 13, f. 32r – Tresoreria; Reial – 1354

Lluís Cifuentes