Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

Sciència.cat DB nom138 (15 / setembre / 2019)

Pere III el Cerimoniós (Balaguer, 1319 – Barcelona, 1387)

Creació de la fitxa: 2007-02-08
Darrera modificació: 2015-07-17
Categoria social i professional
rei
Comentaris
Rei d'Aragó, de València, de Sardenya (1336-1387) i de Mallorca (1343-1387), comte de Barcelona (1336-1387), de Rosselló i de Cerdanya (1343-1387), i duc d'Atenes i de Neopàtria (1380-1387). Fill i successor de Alfons III el Benigne (1299 – 1336) i de Teresa d'Entença. Consorts: Maria de Navarra, Elionor de Portugal, Elionor de Sicília (1325 – 1375) i Sibil·la de Fortià (s. XIV – 1406). Successor: Joan I el Caçador (1350 – 1396).
Bibliografia
Belenguer (2015), Vida i regnat de Pere el ...
Enllaços
GEC
Viquipèdia CAT
Gran Enciclopedia Aragonesa
Gran Enciclopedia Rialp
Tablas astronómicas de Pedro IV
Identificació del poeta
Català: RAO 132
Autor a les obres

Pere III el Cerimoniós (1319 – 1387). Crònica

Pere III el Cerimoniós (1319 – 1387). Crònica general de Pere III el Cerimoniós

—— [Traducció-Català] Pere III el Cerimoniós (1319 – 1387). Crònica dels reis d'Aragó e comtes de Barcelona. Traductor: Anònim

Comitent a les obres

Tresbens, Bartomeu de (fl. 1359 – 1375). Libel d'investigació de tresors

Dedicatari a les obres

Boeci (c. 480 – 524/525). De consolatione Philosophiae

—— [Traducció-Català] Boeci (c. 480 – 524/525). Llibre de consolació. Traductor: Borró, Pere (s. XIV – post 1390)

Posseïdor a les obres

Anònim. Mapamundi (referències genèriques)

Relacionat amb els manuscrits
Salamanca - BGHUSal - Manuscritos - 2664
Atorgant als documents
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – 925, f. 168v – Llicència – 20 gener 1374
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1056, ff. 131v-132r – Manament; Reial – 14 juliol 1340
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1058, f. 48rv – Manament; Reial – 7 desembre 1341
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1071, f. 76v – Manament; Reial – 24 octubre 1359
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1071, f. 77r – Manament; Reial – 24 octubre 1359
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1095, f. 48v – Manament; Reial – 5 gener 1376
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1179, f. 106r – Debitori; Reial – 4 gener 1362
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1179, f. 106r – Manament; Reial – 4 gener 1362
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1179, f. 106v – Manament; Reial – 4 gener 1362
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1216, f. 70v – Donació; Reial – 20 febrer 1368
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1226, f. 101v – Lletra; Reial – 8 gener 1370
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1260, f. 190r – Lletra; Reial – 18 desembre 1377
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1261, f. 26r – Notificació; Reial – 11 febrer 1378
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1261, f. 46r – Manament; Reial – 9 març 1378
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1261, f. 46v – Debitori; Reial – 9 març 1378
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1264, ff. 47v-48r – Manament; Reial – 4 febrer 1379
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1270, f. 41v – Manament; Reial – 31 desembre 1380
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1270, f. 94v – Manament; Reial – 13 març 1381
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1344, ff. 22v-23r – Donació; Reial – 6 gener 1367
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1345, ff. 136v-137r – Manament; Reial – 9 abril 1368
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1418, f. 186v – Llicència; Reial – 27 juliol 1357
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 627, f.107v – Manament; Reial – 20 abril 1344
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 707, f. 159v – Investigació judicial – 24 març 1362
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 707, f. 159v – Investigació judicial – 24 març 1362
Beneficiari als documents
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1586, f. 4v – Lletra; Reial – 21 gener 1378
Intermediari als documents
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1372, f. 115v – Manament; Reial – 14 febrer 1386
Ordenant als documents
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – 897, f. 62v – nomenament – 18 abril 1354
Posseïdor de llibres als documents
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1739, f. 32v – Lletra; Reial – 27 juny 1373

Lluís Cifuentes, Jaume Torró