Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

nom138 (14 / agost / 2022)

Pere III el Cerimoniós (Balaguer, 1319 – Barcelona, 1387)

Creació de la fitxa: 2007-02-08
Darrera modificació: 2022-01-13
Categoria social i professional
rei
Comentaris
Rei de la Corona d'Aragó (Pere III). Intitulació: rei d'Aragó (Pedro IV), de València (1336-1387), de Mallorca (1343-1387), de Sardenya i de Còrsega (1336-1387), i comte de Barcelona (1336-1387), de Rosselló i de Cerdanya (1343-1387), i duc d'Atenes i de Neopàtria (1380-1387). Fill i successor de Alfons III el Benigne (1299 – 1336) i de Teresa d'Entença. Consorts: Maria de Navarra (c. 1330 – 1347), Elionor de Portugal (1328 – 1348), Elionor de Sicília (1325 – 1375) i Sibil·la de Fortià (c. 1350 – 1406). Successor: el seu fill Joan I el Caçador (1350 – 1396). — També: Pere el del Punyalet.
Bibliografia
Giménez Soler (1909-1910), "El viaje de Pedro IV a Cerdeña ..."
Girona i Llagostera (1933-1934), "Itinerari de l'Infant Pere ..."
Tasis i Marca (1954), La vida del rei en Pere III
Gubern - Cingolani (1955 i 2019), Epistolari de Pere III
Tasis i Marca (1957), Pere el Cerimoniós i els seus ...
D'Arienzo (1970), Carte reali diplomatiche di ...
Abadal i Vinyals (1972), Pere el Cerimoniós i els inicis ...
Trenchs - Aragó (1983), Las Cancillerías de la Corona de ... (cancelleria)
Canellas López - Trenchs i Òdena (1988), Cancillería y cultura: la ... (cancelleria)
Ferrer i Mallol - Claramunt (1989), Pere el Cerimoniós i la seva ...
Hillgarth (1992-1993), "La personalitat política i ..."
Cifuentes i Comamala (1993), Medicina i guerra a l'Europa baix ... (salut i medicina)
McVaugh (1993), Medicine Before the Plague ... (salut i medicina)
Ferragud Domingo (2005), Medicina i promoció social a la ... (salut i medicina)
Belenguer (2015), Vida i regnat de Pere el ...
Enllaços
GEC
Viquipèdia CAT
Gran Enciclopedia Aragonesa
Gran Enciclopedia Rialp
Tablas astronómicas de Pedro IV
Identificació del poeta
Català: RAO 132
Manuscrits amb obres de l'autor
Barcelona - Biblioteca de Catalunya - Manuscrits - 1744
Barcelona - Biblioteca de Catalunya - Manuscrits - 2013
Barcelona - Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès - Manuscrits - 1
Barcelona - Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona - Manuscrits - 239
Barcelona - Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona - Manuscrits - 74 (1a part)
Catània - Biblioteca Regionale Universitaria Giambattista Caruso di Catania - Biblioteca Ventimiliana - Vent. 19
Madrid - Biblioteca de la Real Academia de la Historia - 9/5225
Madrid - Biblioteca de la Real Academia de la Historia - Manuscritos: Salazar - 9/4116
Madrid - Biblioteca Nacional de España - Manuscritos - 1609
Madrid - Biblioteca Nacional de España - Manuscritos - 1811
Madrid - Biblioteca Nacional de España - Manuscritos - 2013
Madrid - Biblioteca Nacional de España - Manuscritos - 2639
Madrid - Real Biblioteca (Biblioteca de Palacio) - Manuscritos - II-3066
Montserrat - Biblioteca de l'Abadia de Montserrat - Manuscrits - 865
Salamanca - Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca - Manuscritos - 2664
Saragossa [Zaragoza] - Biblioteca General Universitaria de Zaragoza - 210
València - Biblioteca Històrica de la Universitat de València - Manuscrits - 212
Autor a les obres

Pere III el Cerimoniós (1319 – 1387). Crònica

Pere III el Cerimoniós (1319 – 1387). Crònica general de Pere III el Cerimoniós

—— [Traducció-Català] Pere III el Cerimoniós (1319 – 1387). Crònica dels reis d'Aragó e comtes de Barcelona. Traductor: Anònim

Comitent a les obres

Tresbens, Bartomeu de (fl. ante 1295 – 1375). Libel d'investigació de tresors

Dedicatari a les obres

Boeci (c. 480 – 524/525). De consolatione Philosophiae

—— [Traducció-Català] Boeci (c. 480 – 524/525). Llibre de consolació. Traductor: Borró, Pere (s. XIV – post 1390)

Posseïdor a les obres

Anònim. Mapamundi (referències genèriques)

Relacionat amb els manuscrits
Salamanca - BGHUSal - Manuscritos - 2664
Atorgant als documents
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Cartes reials, Pere III – caixa ***, núm. *** – Llicència, Reial – 1 abril 1384
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Cartes reials, Pere III – caixa 47, núm. 5764 – Convinença, Reial – 27 maig 1357
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1056, ff. 131v-132r – Manament, Reial – 14 juliol 1340
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1070, f. 129v – Manament, Reial – 12 maig 1358
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1071, f. 76v – Manament, Reial – 24 octubre 1359
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1071, f. 77r – Manament, Reial – 24 octubre 1359
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1086, f. 164rv – Credencial, Reial – 4 maig 1372
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1086, f. 167r – Manament, Reial – 25 abril 1372
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1095, f. 48v – Manament, Reial – 5 gener 1376
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1131, f. 177v – Manament, Reial – 3 febrer 1349
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1131, f. 177v – Sol·licitud, Reial – 3 febrer 1349
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1135, f. 56rv – Manament, Reial – 28 maig 1352
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1135, ff. 55v-56r – Manament, Reial – 28 maig 1352
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1179, f. 106r – Debitori, Reial – 4 gener 1362
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1179, f. 106r – Manament, Reial – 4 gener 1362
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1179, f. 106v – Manament, Reial – 4 gener 1362
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1183, f. 115r – Lletra, Reial – 10 novembre 1362
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1216, f. 70v – Donació, Reial – 20 febrer 1368
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1226, f. 101v – Lletra, Reial – 8 gener 1370
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1234, ff. 61v-62r – Manament, Reial – 14 abril 1372
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1238, f. 39r – Manament, Reial – 30 juny 1373
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1260, f. 190r – Lletra, Reial – 18 desembre 1377
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1264, ff. 47v-48r – Manament, Reial – 4 febrer 1379
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1270, f. 41v – Manament, Reial – 31 desembre 1380
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1270, f. 94v – Manament, Reial – 13 març 1381
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1344, ff. 22v-23r – Donació, Reial – 6 gener 1367
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1345, ff. 136v-137r – Manament, Reial – 9 abril 1368
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1357, f. 2r – Manament, Reial – 2 desembre 1374
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1404, ff. 124r-124v – Concessió, Reial – 8 juny 1375
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1411, f. 143r – Manament, Reial – 14 setembre 1346
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 707, f. 159v – Investigació judicial – 24 març 1362
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 707, f. 159v – Investigació judicial – 24 març 1362
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 899, f. 75v – Concessió, Reial – 27 agost 1356
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 920, ff. 179v-180r – Concessió, Reial – 14 juny 1371
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 920, ff. 188r-189r – Concessió, Reial – 30 juny 1371
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 925, f. 168v – Llicència, Reial – 30 gener 1374
Intermediari als documents
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1372, f. 115v – Manament, Reial – 14 febrer 1386
Posseïdor de llibres als documents
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1238, f. 39r – Manament, Reial – 30 juny 1373
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1739, f. 32v – Lletra, Reial – 27 juny 1373

Lluís Cifuentes, Jaume Torró