Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB nom155 (06 / maig / 2021)

Salvà, Guillem (fl. comtat de Prades, 1329)

Creació de la fitxa: 2007-02-08
Darrera modificació: 2020-12-09
Categoria social i professional
batxiller - físic-cirurgià - mestre
Activitat professional
Patró: Infant Ramon Berenguer
Tipus de formació
Universitària
Graus universitaris
Batxiller en medicina, 1329
Àrea d'activitat
Territoris: Prades (comtat)
Localitats: Montpeller [Montpellier]
Comentaris
Físic-cirurgià (cirurgià format en la medicina universitària) que va viure a la zona del comtat de Prades, molt probablement al Priorat. El 1329 declarava tenir el grau de batxiller, que havia obtingut a la Universitat de Montpeller («maestre Guillem Salvà, bachiller licenciat [=graduat] de Monpeller en la art de medicina», «mestre Guillem Salvà, baxeller en medicina»). En aquell any va traduir del llatí al català l'obra de Lanfranc de Milà, Chirurgia parva, afegint-hi comentaris propis i una traducció resumida de l'antidotari de Lanfranc de Milà, Chirurgia magna. Salvà va dedicar aquesta obra a l'infant Ramon Berenguer d'Aragó (1308 – post 1365), llavors comte de les Muntanyes de Prades, cosa que indica que devia estar al seu servei, tot i que no s'ha pogut documentar. També és autor d'un Llibre de la sagnia, elaborat en el mateix any 1329 i en el qual al·ludeix a la serra del Montsant. — Notes: 1. McVaugh 1993 ha proposat identificar-lo amb el cirurgià Guillem Saselva (fl. 1341 – 1344) (ms. «ça Selva»), documentat a Castelló de la Plana (1341) i a Morella (1344), però, tot i la proximitat cronològica, les formes «Salvà» i «ça Selva» no són assimilables. — 2. Podria trobar-se informació sobre Guillem Salvà i la seva relació amb l'infant Ramon Berenguer a l'Archivo Ducal de Medinaceli (Casa de Pilatos, Sevilla), que conserva els fons del comtat de Prades i la baronia d'Entença (procedents de la casa de Cardona), no explorats pels historiadors de la medicina.
Bibliografia
Beaujouan (1972), "Manuscrits médicaux du Moyen ...", p. 186
Cardoner i Planas (1973), Història de la medicina a la ..., p. 42
Jacquart (1979), Dictionnaire biographique des ..., s. v. 'Guillaume Salva'
Calbet i Camarasa - Corbella i Corbella (1981-1983), Diccionari biogràfic de metges ..., s. v. 'Guillem Salvà' (per error situa el ms. a l'ABEV)
Albi Romero (1988), Lanfranco de Milán en España ..., pp. 92-93
McVaugh (1993), Medicine before the Plague ..., p. 116n
Cifuentes i Comamala (2001), "Las traducciones catalanas y ...", p. ***
Cifuentes i Comamala (2006), La ciència en català a l'Edat ..., pp. 131-132, pàssim
Martínez Romero (2018), "Las traducciones según algunos ...", pp. 159-160
Cifuentes i Comamala (2020), "Els tractats de cirurgia ...", pp. 127, 132, 134-135, 138-141 i 143
Autor a les obres

Salvà, Guillem (fl. 1329). Llibre de la sagnia

Comentador a les obres

Lanfranc de Milà (c. 1245 – c. 1306). Chirurgia parva

—— [Traducció-Català] Lanfranc de Milà (c. 1245 – c. 1306). Summa de cirurgia. Traductor: Salvà, Guillem (fl. 1329)

Traductor a les obres

Lanfranc de Milà (c. 1245 – c. 1306). Chirurgia parva

—— [Traducció-Català] Lanfranc de Milà (c. 1245 – c. 1306). Summa de cirurgia. Traductor: Salvà, Guillem (fl. 1329)

Lluís Cifuentes