Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

Sciència.cat DB nom16 (06 / abril / 2020)

Díez, Manuel (València?, 1381/1382 – Andilla, 1443)

Creació de la fitxa: 2007-02-08
Darrera modificació: 2019-04-01
Categoria social i professional
alcaid; majordom reial; noble
Comentaris
Noble valencià, d'ascendència aragonesa, senyor de la baronia d'Andilla (Serrans). Fill de Rodrigo Díez i de Ramoneta de Vilanova (matrimoni ja documentat el 19-IV-1381). El 26-VII-1402 tenia 20 anys complerts. Assistí al Compromís de Casp (1412) com a ambaixador del regne de València. Fou un dels majordoms d'Alfons el Magnànim des de vers 1417. Acompanyà el monarca a la primera campanya d'Itàlia (1420-1423) i a la guerra de Castella (1430). Alcaid d'Alpont (1421-1424) i de la Vall d'Uixó (1424-1436 i d. 1440). Casat en primeres núpcies (c. 1405) amb Castellana de Montagut (m. c. 1421/1423), amb la qual tingué dos fills, Rodrigo Dies (c. 1405 – post 1465), que fou poeta, i Gaspar; i en segones núpcies (1423) amb Blanca de Calataiud (m. 1439), amb la qual tingué dos fills més, Manuel i Miquel. Testament datat a Andilla el 23-VII-1443, publicat dos dies més tard. Enterrat a la sepultura familiar del convent del Carme de València. Després de la campanya d'Itàlia i mentre era alcaid de la Vall d'Uixó va escriure un Llibre de la menescalia (c. 1424-1436). De la fama que li va donar aquesta obra n'és testimoni el fet que el seu nom encapçali una llista de «savis de València» afegida al final del s. XV a un ms. dels Furs de València (Escorial, ms. Y.II.20, f. 223v, «Traslat dels savis de València. Micer Manuel Dies... -- ... Micer Johan Ferrer, doctor bolunyès». BITECA manid 1162; Benavent 2007: 61, "ff. 223v-224r").

Cognom. La forma "Díez" és la que apareix, majoritàriament, a la documentació reial i notarial. Les formes "Dieç" i "Dies", resultat d'una catalanització ortogràfica posterior, apareixen, en particular, als còdexs i als impresos de la seva obra. La forma "Díaz", present als impresos de la traducció castellana, és impròpia. Al cognom original fou erròniament afegit el complement "de Calataiud" per Hipòlit de Samper (Montesa ilustrada, 1669), error que ha fet una gran fortuna bibliogràfica. Aquest complement correspon al seu fill homònim, nascut de Blanca de Calataiud, mentre que ell apareix documentat com a "Díez de Vilanova"; però aquests cognoms amb complement s'utilitzaren només esporàdicament, en documents comuns i sempre amb el propòsit conjuntural de distingir-los.

Agraïments: Jaume Torró (Universitat de Girona).
Bibliografia
Dualde Pérez (des. 1995), "Vinculación de la vida y obra de ..."
Cifuentes - Ferragud (1999), "El Libre de la menescalia de ..."
Benavent (2007), Biblioteca dispersa: manuscrits i ..., p. 61 (savis de València)
Sáiz Serrano (2008), Caballeros del rey: nobleza y ...
Cifuentes i Comamala (2009), "Manuel Díez i el seu manual de ..."
Requesens - Miquel - Garcia - Dies - Vila-rasa - Sunyer (2009), Sis poetes del regnat d'Alfons el ...
Cifuentes i Comamala (2010), "Díez, Manuel"
BITECA (1989-<act.>), Bibliografia de textos antics ..., manid 1162 (savis de València)
Enllaços
DBE
Temes de Sciència.cat: Manuel Díez i el seu manual de menescalia
Variants del nom
Díeç, Manuel
Dies, Manuel
Dies de Calataiud, Manuel
Autor a les obres

Díez, Manuel (1381/1382 – 1443). Llibre de la menescalia

—— [Traducció-Aragonès] Díez, Manuel (1381/1382 – 1443). Libro de albeytería. Traductor: Martínez de Ampiés, Martín (s. XV-1 – c. 1513)

—— [Traducció-Castellà] Díez, Manuel (1381/1382 – 1443). Libro de albeytería. Traductor: Martínez de Ampiés, Martín (s. XV-1 – c. 1513)

—— [Traducció-Català] Díez, Manuel (1381/1382 – 1443). Llibre de la menescalia. Traductor: Anònim

—— [Traducció-Castellà] Díez, Manuel (1381/1382 – 1443). Libro de albeitería. Traductor: Suárez, Alonso (fl. 1563 - 1564)

—— [Adaptació-Català] Díez, Manuel (1381/1382 – 1443). Llibre de la menescalia. Adaptador: Vila, Salvador (fl. s. XV m.)

Esmentat als documents
València - AHMV - Manual de Consells – vol. A-31, ff. 73v-74r – Acta; Municipal – 23 març 1436

Lluís Cifuentes, Carmel Ferragud