Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

Sciència.cat DB nom1659 (26 / febrer / 2020)

Canes, Francesc (fl. Barcelona, 1354 – 1381)

Creació de la fitxa: 2012-07-28
Darrera modificació: 2018-10-21
Categoria social i professional
apotecari
Comentaris
Apotecari de Barcelona. Se'n conserva un llibre de comptes de l'obrador i molta altra documentació. Entre la clientela que tenia hi havia els comtes Joan I d'Empúries i la seva muller, la infanta Joana d'Aragó, i diversos membres de la destacada família patrícia barcelonina dels Santcliment. Féu testament el 1381, elegint marmessors els apotecaris Miquel Tosell (fl. 1350 – 1390) i Llorenç Bassa (fl. 1339 – 1404), un frare augustinià i la seva esposa. Aquesta darrera, Sança Canes (m. 1385), va continuar el negoci després de la seva mort, en el mateix 1381. Va llegar els béns a la Pia Almoina de la Seu de Barcelona. Aquests béns encara alimentaven pobres l'any 1477 (un parent de Francesc anomenat Pere Bomjuern). -- Canes és la forma més freqüent del cognom, però també apareix (al mateix llibre de comptes) Canyes («Cayes») i sobretot Sescanes («ses Canes»).
Bibliografia
Vela i Aulesa (2003), L'obrador d'un apotecari medieval ...
Vela i Aulesa (2007), Especiers i candelers a Barcelona ...
Vela i Aulesa (1996), "Les marmessories de Francesc ..."
Vela i Aulesa (2007), "Les compravendes al detall i a ..."
Vela i Aulesa (2013), "Au service du comte d'Empúries ..."
Cuadrada - Duran Duelt - Martínez-Giralt (2018), El fons Llull de l'Arxiu dels ..., núm. 189, p. 81 (Pere Bomjuern, 1477)
Variants del nom
Sescanes, Francesc
Canyes, Francesc
Autor a les obres

Canes, Francesc (fl. 1354 – 1381); Canes, Sança (m. 1385). Manual de comptes de l'obrador

Lluís Cifuentes