Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ENG

Sciència.cat DB nom1668 (05 / juny / 2020)

Busquets, Gabriel (fl. Barcelona, 1454 – 1483)

Creació de la fitxa: 2012-07-30
Darrera modificació: 2012-07-31
Categoria social i professional
barber-cirurgià; mestre
Comentaris
Barber-cirurgià. Ciutadà de Barcelona. En els anys 1454-1456 ordenà receptes d'electuari de dia margariton, pólvora confortativa i píldores de regiment per a Angelina, filla de Joan Gassull (fl. 1423 – 1476), preparades per l'apotecari Joan Comes (fl. 1454 – 1457). Tot i que en aquests documents se l'anomena «mestre», sembla identificable amb el barber-cirurgià actiu a Barcelona durant aquest període, adscrit a la Busca. El 1459 el cirurgià G. B. fou elegit conseller quart (la plaça reservada als "artistes") de la ciutat de Barcelona per l'any 1460. Com a tal, participà en la recepció oficial del príncep de Viana en la seva entrada a Barcelona (31-III-1460). El 1483 formalitzà una companyia amb Bartomeu Riera, cirurgià de Barcelona (AHCB, Arxiu Notarial, IX.2, carp. 5, cirurgià).
Bibliografia
Sans i Travé (1997-2007), Dietaris de la Generalitat de ..., vol. 1, pp. 152, 154 (conseller, barber, síndic de B., ciutadà) 179-180 (Carles de Viana, barber)
Capmany i de Montpalau (1961-1963), Memorias históricas sobre la ..., vol. 2.2, p. 1026 [ed. or.: vol. 4, pp. 103-104] (conseller, cirurgià)
Pi y Arimon (1854), Barcelona antigua y moderna, ó ..., vol. 1, p. 157 (conseller, barber)
Coroleu é Inglada - Pella y Fargas (1876), Las Cortes Catalanas: estudio ..., p. 273 (Carles de Viana, a partir del Dietari Gen)
Vicens Vives (1953), Juan II de Aragón (1398-1479) ..., p. 224 (Carles de Viana)
Miranda Menacho (2011), El príncipe de Viana en la ..., p. 237 (Carles de Viana)
Calbet i Camarasa - Corbella i Corbella (1981-1983), Diccionari biogràfic de metges ..., vol. 1, p. 99 (conseller, barber)
Batlle Gallart (1973), La crisis social y económica de ..., vol. 2, pp. 570, 580 i 606 (barber buscaire)
Autoritat citada a les obres

Comes, Joan (fl. 1454 – 1457). Albarà de medicaments I (ACB Extr. Joan Gassull)

Comes, Joan (fl. 1454 – 1457). Albarà de medicaments II (ACB Extr. Joan Gassull)

Lluís Cifuentes