Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

Sciència.cat DB nom169 (03 / juny / 2020)

Ibn Ẓuhr (Sevilla, c. 1091 – 1162)

Creació de la fitxa: 2007-02-08
Darrera modificació: 2020-05-30
Categoria social i professional
metge; musulmà
Comentaris
Abū Marwān ʿAbd al-Mālik ibn Abī-l-ʿAlāʾ ibn Ẓuhr al-Išbīlī al-Iyādī fou un metge andalusí, membre d'una família oriünda de Xàtiva. Fill d'Abū-l-ʿAlā ibn Ẓuhr (mort el 1131), metge dels reis de la taifa de Sevilla fins que fou conquerida pels almoràvits (1091). Aconseguí el favor dels nous governants, però es va veure embolicat en les disputes dinàstiques i fou retingut a Marràqueix (c. 1124) durant uns deu anys. Quan els almohades van prendre la ciutat (1146), fou alliberat i entrà al servei del califa ʿAbd al-Mūʾmin (1094 – 1063), que també el nomenà visir, i al qual dedicà algunes de les seves obres. Més tard, decidí deixar la cort i tornar a Sevilla, on continuà practicant la medicina i escrivint les seves obres sota la protecció de ʿAbd al-Mūʾmin. Es té notícia de nou obres escrites per ell, de les quals només una petita part es conserva. La més important és el Kitāb al-taysīr fī l-mudāwāt wa-l-tadbīr ('Llibre que facilita la terapèutica i la dieta'), de dedicada al seu amic Ibn Rušd (1126 – 1198) (Averrois). Conegut a l'Occident llatí com Avenzoar, Abumeron i variants.
Bibliografia
Colin (1911), Avenzoar, sa vie et ses oeuvres
Kuhne Brabant (1986), "Aportaciones para esclarecer ..."
Álvarez Millán (1995), "Actualización del corpus médico ..."
Azar (1998), Ibn Zuhr (Avenzoar), supreme in ...
Álvarez Millán (2005), "Ibn Zuhr"
Anees (2008), "Ibn Ẓuhr"
Enllaços
GEC
Wikipedia ES
Variants del nom
Avenzoar
Abū Marwān ʿAbd al-Mālik ibn Ẓuhr
Abumeron
Autor a les obres

Ibn Ẓuhr (c. 1091 – 1162). Kitāb al-agḏiya

—— [Traducció-Català] Ibn Ẓuhr (c. 1091 – 1162). Remembrança de les viandes

Lluís Cifuentes