Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

nom172 (28 / octubre / 2021)

Ḥunayn ibn Isḥāq (Hīra, c. 809 – Bagdad, 873/877)

Creació de la fitxa: 2007-02-08
Darrera modificació: 2018-10-07
Categoria social i professional
metge - traductor
Comentaris
ʿAbū Zayd Ḥunayn ibn Isḥāq al-ʿIbādī, conegut pels europeus com Johannitius (Joannici als mss. catalans). Format en medicina, fou un dels principals traductors d'obres mèdiques, en particular de Galè. De família cristiana, coneixia bé el siríac i l'àrab, i una estada a Bizanci li proporcionà el domini del grec. Sota el patronatge dels califes de Bagdad primer, i després d'altres senyors, dirigí un taller de traducció, l'activitat del qual sovint ha implicat confusions en les atribucions. També va escriure obres mèdiques originals, sobretot comentaris a les de Galè. Traduccions i originals arribaren a l'Occident llatí de la mà de Constantí l'Africà (1017 – a. 1098/1099) i Gerard de Cremona (c. 1114 – 1187), entre d'altres.
Bibliografia
Gabrieli (1924), "Hunayn ibn Ishaq"
Anawati - Iskandar (1978), "Hunayn ibn Ishaq al-Ibadi"
Jacquart (1986), "A l'aube de la renaissance ..."
Jacquart - Micheau (1990), La médecine arabe et l'Occident ...
Jacquart (1992), "Les traductions médicales de ..."
Sezgin (1996), Ḥunain Ibn Isḥāq ...
Micheau (1997), "Mécènes et médecins à Bagdad ..."
Sezgin (1999), Ḥunain Ibn Isḥāq ...
Vargas Sierra (2004), "La traducción técnica y ..."
De Young (2005), "Hunayn ibn Ishaq"
Morrison (2006), "Hunayn ibn Ishaq ..."
Enllaços
GEC
Wikipedia ENG
Nestorian.org
The MacTutor History of Mathematics archive
Enciclopedia.com , "Hunayn the Translator", article de Complete Dictionary of Scientific Biography (autor: Albert Z. Iskandar)
Enciclopedia.com , "Hunayn Ibn Ishaq Al-‘Ibadi, Abu Zayd", article de Complete Dictionary of Scientific Biography (autor: G. C. Anawati)
Variants del nom
Joannici
Johannitius
ʿAbū Zayd Ḥunayn ibn Isḥāq al-ʿIbādī
Autor a les obres

Ḥunayn ibn Isḥāq (c. 809 – 873/877). Masāʾil fī l-ṭibb li-l-mutaʿallimīn

—— [Adaptació-Llatí] Ḥunayn ibn Isḥāq (c. 809 – 873/877). Isagoge ad Tegni Galieni. Adaptador: Constantí l'Africà (1017 – a. 1098/1099)

—— [Traducció-Català] Ḥunayn ibn Isḥāq (c. 809 – 873/877). Llibre d'introduccions a l'Art de la Medicina de Galè (versió amb glosses). Adaptador: Constantí l'Africà (1017 – a. 1098/1099); Traductor: Anònim

—— [Traducció-Català] Ḥunayn ibn Isḥāq (c. 809 – 873/877). Llibre de l'Art de medicina segons Galè i els antics (versió sense glosses). Adaptador: Constantí l'Africà (1017 – a. 1098/1099); Traductor: Anònim

Autoritat citada a les obres

Anònim. Liber de passionibus oculorum

—— [Traducció-Català] Anònim. Llibre de les malalties dels ulls. Traductor: Anònim

Anònim. Qüestió sobre l'administració dels medicaments laxants. Traductor: Anònim

Traductor a les obres

Galè, Claudi (129 – c. 217). Θεραπευτική μέθοδος [De methodo medendi]

—— [Traducció-Àrab] Galè, Claudi (129 – c. 217). Kitāb ḥīlat al-burʾ [Llibre del mètode terapèutic]. Traductor: Ḥunayn ibn Isḥāq (c. 809 – 873/877)

Lluís Cifuentes