Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB nom187 (31 / juliol / 2021)

Sesplanes, Dalmau (m. Barcelona, 1383)

Creació de la fitxa: 2007-02-08
Darrera modificació: 2021-02-19
Categoria social i professional
astrònom/astròleg - familiar/domèstic
Comentaris
Astròleg/astrònom de Perpinyà al servei de Pere III el Cerimoniós (1319 – 1387). Ciutadà de Barcelona. Deixeble de Pere Engilbert (fl. 1359 – 1361) en astrologia. El 1371 el rei li atorgà l'escrivania de la taula d'acordar de les armades reials que es feien a Barcelona, que exercí uns pocs anys (el febrer de 1374 ja actuava el seu successor, confirmat en el càrrec el 1375).
Bibliografia
Massó i Torrents (1890), Tractat d'astrologia ó sciencia ...
Rubió i Lluch (1908-1921), Documents per l'historia de la ...
Thorndike (1936), "Introduction and Canon by ..."
Thorndike (1946), "Dalmatius again"
Millàs Vallicrosa (1962), Las Tablas astronómicas del Rey ...
Madurell i Marimon (1964), "Documentos para la biografía de ..."
Chabás Bergón (1992), L'Astronomia de Jacob ben David ..., pp. 16-23
Hernando i Delgado (1995), Llibres i lectors a la Barcelona ...
Enllaços
GEC: Dalmau Sesplanes
GEA: Tablas Astronómicas de Pedro IV el Ceremonioso
Variants del nom
Planes, Dalmau ses
Planes, Dalmau
Acusat als documents
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 707, f. 159v – Investigació judicial – 24 març 1362
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 707, f. 159v – Investigació judicial – 24 març 1362
Atorgant als documents
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 2311/1, f. 3v – Rendició de comptes, Reial – 9 abril 1372
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 2311/1 – Llibre de comptes, Rendició de comptes, Reial – 1372
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 20/10, f. 19r – Rebut, Notarial – 8 maig 1369
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 20/10, f. 19rv – Rebut, Notarial – 8 maig 1369
Beneficiari als documents
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1071, f. 76v – Manament, Reial – 24 octubre 1359
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1095, f. 48v – Manament, Reial – 5 gener 1376
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1179, f. 106r – Debitori, Reial – 4 gener 1362
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1179, f. 106r – Manament, Reial – 4 gener 1362
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1216, f. 70v – Donació, Reial – 20 febrer 1368
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1270, f. 41v – Manament, Reial – 31 desembre 1380
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1270, f. 94v – Manament, Reial – 13 març 1381
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1344, ff. 22v-23r – Donació, Reial – 6 gener 1367
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1357, f. 2r – Manament, Reial – 2 desembre 1374
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 920, ff. 179v-180r – Concessió, Reial – 14 juny 1371
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 920, ff. 188r-189r – Concessió, Reial – 30 juny 1371
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – 372, f. 146r – 9 novembre 1375
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 342, f. 114r – Tresoreria, Reial – febrer 1361
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 348, f. 140v – Tresoreria, Reial – juny 1364
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 349, f. 108r – Tresoreria, Reial – setembre 1364
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 352, f. 64r – Tresoreria, Reial – gener 1366
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 352, f. 75r – Tresoreria, Reial – febrer 1366
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 356, f. 89r – Tresoreria, Reial – agost 1368
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 363, f. 101r – Tresoreria, Reial – desembre 1372
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 363, f. 105r – Tresoreria, Reial – desembre 1372
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 363, f. 108v – Tresoreria, Reial – desembre 1372
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 363, f. 115v – Tresoreria, Reial – desembre 1372
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 372, f. 146r – Tresoreria, Reial – maig 1380
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 650, ff. 56r-57r – Rendició de comptes, Reial – 6 novembre 1380
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 787, f. 124r – Rendició de comptes, Reial – 1376, gener-juny
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 829, f. 173r – Tresoreria, Reial – 10 setembre 1361
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 829, f. 244r – Tresoreria, Reial – 31 desembre 1361
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 829, f. 44r – Certificat, Reial – 4 setembre 1360
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 853, f. 219r – Tresoreria, Reial – 14 febrer 1360
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 871, ff. 186v-*** – Tresoreria, Reial – 15 gener 1362
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 943, f. 247r – Tresoreria, Reial – c. 1359
Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 230, f. 170rv – Convinença, Notarial – 24 gener 1362
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 20/10, f. 19r – Rebut, Notarial – 8 maig 1369
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 20/10, f. 19rv – Rebut, Notarial – 8 maig 1369
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 20/10, f. 39v – Rebut – 1 juny 1369
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 20/9, ff. 56v-57r – Àpoca, Notarial – 24 gener 1367
Beneficiari precedent als documents
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1404, ff. 124v-125r – Concessió, Reial – 8 juny 1375
Destinatari als documents
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1071, f. 77r – Manament, Reial – 24 octubre 1359
Esmentat als documents
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1179, f. 106v – Manament, Reial – 4 gener 1362
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1658, f. 11v – Lletra, Reial – 12 setembre 1379
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1665, f. 38v – Manament, Reial – 15 novembre 1381
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1746, f. 12rv – Lletra, Reial – 6 agost 1379
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1746, ff. 49v-50v – Lletra, Reial – 9 desembre 1379
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 648, ff. 288r-289r – Rendició de comptes, Reial – 4 desembre 1377
Hereu als documents
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 20/12, ff. 121r-123r – Testament – 13 juliol 1381
Marmessor als documents
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 20/12, ff. 121r-123r – Testament – 13 juliol 1381
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 20/8, f. 35rv – Rebut – 6 juny 1382

Lluís Cifuentes