Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB nom187 (15 / agost / 2020)

Sesplanes, Dalmau (m. Barcelona, 1383)

Creació de la fitxa: 2007-02-08
Darrera modificació: 2017-11-03
Categoria social i professional
astrònom/astròleg - familiar/domèstic
Comentaris
Astròleg/astrònom de Perpinyà al servei de Pere III el Cerimoniós (1319 – 1387). Ciutadà de Barcelona. Deixeble de Pere Engilbert (fl. 1359 – 1361) en astrologia.
Bibliografia
Massó i Torrents (1890), Tractat d'astrologia ó sciencia ...
Rubió i Lluch (1908-1921), Documents per l'historia de la ...
Thorndike (1936), "Introduction and Canon by ..."
Thorndike (1946), "Dalmatius again"
Millàs Vallicrosa (1962), Las Tablas astronómicas del Rey ...
Hernando i Delgado (1995), Llibres i lectors a la Barcelona ...
Enllaços
GEC: Dalmau Sesplanes
GEA: Tablas Astronómicas de Pedro IV el Ceremonioso
Variants del nom
Planes, Dalmau ses
Acusat als documents
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 707, f. 159v – Investigació judicial – 24 març 1362
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 707, f. 159v – Investigació judicial – 24 març 1362
Beneficiari als documents
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1071, f. 76v – Manament; Reial – 24 octubre 1359
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1095, f. 48v – Manament; Reial – 5 gener 1376
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1179, f. 106r – Debitori; Reial – 4 gener 1362
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1179, f. 106r – Manament; Reial – 4 gener 1362
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1216, f. 70v – Donació; Reial – 20 febrer 1368
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1270, f. 41v – Manament; Reial – 31 desembre 1380
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1270, f. 94v – Manament; Reial – 13 març 1381
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1344, ff. 22v-23r – Donació; Reial – 6 gener 1367
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 342, f. 114r – Tresoreria; Reial – febrer 1361
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 348, f. 140v – Tresoreria; Reial – juny 1364
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 349, f. 108r – Tresoreria; Reial – setembre 1364
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 352, f. 64r – Tresoreria; Reial – gener 1366
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 352, f. 75r – Tresoreria; Reial – febrer 1366
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 356, f. 89r – Tresoreria; Reial – agost 1368
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 363, f. 101r – Tresoreria; Reial – desembre 1372
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 363, f. 105r – Tresoreria; Reial – desembre 1372
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 363, f. 108v – Tresoreria; Reial – desembre 1372
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 363, f. 115v – Tresoreria; Reial – desembre 1372
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 372, f. 146r – Tresoreria; Reial – maig 1380
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 829, f. 173r – Tresoreria; Reial – 10 setembre 1361
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 829, f. 244r – Tresoreria; Reial – 31 desembre 1361
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 829, f. 44r – Tresoreria; Reial – 4 setembre 1360
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 853, f. 219r – Tresoreria; Reial – 14 febrer 1360
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 871, ff. 186v-*** – Tresoreria; Reial – 15 gener 1362
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 943, f. 247r – Tresoreria; Reial – c. 1359
Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 230, f. 170rv – Convinença; Notarial – 24 gener 1362
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 20/9, ff. 56v-57r – Àpoca; Notarial – 24 gener 1367
Destinatari als documents
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1071, f. 77r – Manament; Reial – 24 octubre 1359
Esmentat als documents
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1179, f. 106v – Manament; Reial – 4 gener 1362
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1658, f. 11v – Lletra; Reial – 12 setembre 1379
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1665, f. 38v – Manament; Reial – 15 novembre 1381
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1746, f. 12rv – Lletra; Reial – 6 agost 1379
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1746, ff. 49v-50v – Lletra; Reial – 9 desembre 1379

Lluís Cifuentes