Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB nom189 (15 / agost / 2020)

Engilbert, Pere (fl. Barcelona, 1359 – 1361)

Creació de la fitxa: 2007-02-08
Darrera modificació: 2017-11-02
Categoria social i professional
astrònom/astròleg - familiar/domèstic - mestre
Comentaris
Metge (físic) i astrònom/astròleg ('mestre d'astrologia') occità al servei de Pere III el Cerimoniós (1319 – 1387). Ciutadà de Barcelona. El 1359 el rei el cridà a Barcelona per elaborar unes taules astronòmiques que milloressin les Taules alfonsines, i durant aquells anys també construí una gran esfera armil·lar per al monarca, que féu col·locar al palau reial major de Barcelona. Per a aquests treballs, comptà amb la col·laboració del seu deixeble (en astrologia) Dalmau Sesplanes (m. 1383). Massó 1890 intuí que també era metge (però inferint una relació errònia amb Gilbert l'Anglès, com va fer notar Cardoner 1973 al negar-ho), idea que Millàs (1962: 64) recollí amb dubtes i que el testimoni notarial del seu germà Bernat Engilbert (fl. 1362) afirmant que era «phisicus», recollit per Hernando (1995: doc. 228), i els albarans de l'escrivà de ració del rei finalment confirmen. Arran del tractament de 'mestre' que rep en tots els documents i del manuscrit llatí de l'Almanac de Dalmau Sesplanes, Millàs (íbid.) el suposà mestre en arts, però també ho devia ser en medicina. El gener de 1362 ja era mort (probablement morí el desembre anterior), deixant inacabat el seu treball en les taules astronòmiques, que culminà el seu deixeble. L'origen occità s'infereix dels documents relatius al seu germà i hereu Bernat, que era "de la diòcesi de Rasès", i que acusà Dalmau d'haver-lo enverinat i d'haver-se apropiat dels seus béns. No coneixent-se aquests documents (Rubió cita el més explícit en nota però no es va verificar), Millàs 1962 el considerà barceloní i Cardoner 1973, alemany. Ort. ant.: «P. Engeubert» (ACA 1359?), «P. Angilbert» (ACA 1361, 1362 i ACB 1362), «P. Engelbert» (ACA 1362), «magistrum Petrum Engisberti de Barchinona (Thorndike «Connchena»; Millàs «rncherna»), magistrum in artibus et in astrorum scientia» (Almanac, ms. llatí Berna 227, on Millàs [1962: 64 i 90] proposà corregir el topònim per Barchinona, però potser amaga el del seu lloc d'origen), «P. Gilbert» i «P. Engilber» (ms. català BLM XXI), «P. Gileberth» (ms. llatí BnF Lat. 10236), «P. Gilabert» (ACA 1361).
Bibliografia
Massó i Torrents (1890), Tractat d'astrologia ó sciencia ..., p. i
Rubió i Lluch (1908-1921), Documents per l'historia de la ..., vol. 2, pp. 139-142, doc. 141-142
Thorndike (1936), "Introduction and Canon by ..." (text de l'Almanac de Dalmau Sesplanes)
Millàs Vallicrosa (1962), Las Tablas astronómicas del Rey ..., pp. 63-70, pàssim (Pere Gilbert), 90 (al text Almanac), 124 (al text Taules català) i 142 (al text Taules llatí)
Cardoner i Planas (1973), Història de la medicina a la ..., pp. 208-209 i (notes) 230 ("Engelbert", "Angilbert")
Calbet i Camarasa - Corbella i Corbella (1981-1983), Diccionari biogràfic de metges ..., s. v. "Gilbert, Pere"
Hernando i Delgado (1995), Llibres i lectors a la Barcelona ..., pp. 355-356, doc. 228
Gascón Urís (1997-1998), "L'astrònom Pere Gilbert en les ..." (identificació incorrecta)
Enllaços
GEC , s. v. "Gilbert, Pere"
GEA , s. v. "Tablas Astronómicas de Pedro IV el Ceremonioso"
Variants del nom
Gilbert, Pere
Beneficiari als documents
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 342, f. 114r – Tresoreria; Reial – febrer 1361
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 344, f. 103rv – Tresoreria; Reial – març 1362
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 829, f. 173v – Tresoreria; Reial – 10 setembre 1361
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 829, f. 244r – Tresoreria; Reial – 31 desembre 1361
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 829, f. 44r – Tresoreria; Reial – 4 setembre 1360
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 853, f. 219r – Tresoreria; Reial – 14 febrer 1360
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 943, f. 247r – Tresoreria; Reial – c. 1359
Esmentat als documents
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1071, f. 77r – Manament; Reial – 24 octubre 1359
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1179, f. 106v – Manament; Reial – 4 gener 1362
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 707, f. 159v – Investigació judicial – 24 març 1362
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 707, f. 159v – Investigació judicial – 24 març 1362
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 871, ff. 186v-*** – Tresoreria; Reial – 15 gener 1362
Posseïdor de béns als documents
Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 230, f. 170rv – Convinença; Notarial – 24 gener 1362

Lluís Cifuentes