Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB nom1905 (31 / juliol / 2021)

Altimir, Galceran (fl. Barcelona, 1460 – 1490)

Creació de la fitxa: 2013-06-27
Darrera modificació: 2017-06-09
Categoria social i professional
aritmètic - bibliotecari - escrivà - professor
Comentaris
Escrivà de lletra rodona i mestre d'aritmètica de Barcelona. Es conserva el contracte d'afermament que Pere de Mont-real (fl. 1460), un jove navarrès, estipulà amb ell el 1460. Bibliotecari del rei Ferran II el Catòlic (1452 – 1516) des de 1481 («Galceran Altamir, scriptor»). Morí a finals d'agost o primers de setembre de 1490 (BC, Perg. 223). Havia estat curador dels béns d'Esteve Bonet (m. c. 1486), mercader de Barcelona, nomenat pel veguer probablement el 1487. Bernat Descós, humanista mallorquí del cercle de Pere Miquel Carbonell (1434 – 1517), li dedicà un epigrama en llatí que Carbonell copià en un dels seus manuscrits (Girona, ACG, ms. 69, f. 85v).
Bibliografia
Madurell i Marimon - Rubió i Balaguer (1955), Documentos para la historia de la ..., p. 23* ('Gabriel', per error)
Madurell i Marimon (1967), "Il·luminadors, escrivans de ...", p. 162, núm. 26
Vilallonga (1991), "Una mostra de la poesia llatina ...", pp. 54-55 (epigrama de Bernat Descós)
Hernando i Delgado (2002), "Del llibre manuscrit al llibre ...", p. 426, núm. 123
Docampo Rey (2004), La formación matemática del ..., pp. 131, 135, 178, 192-194, 304, 570, 575, 599-600 t4,
Docampo Rey (2006), "Reading Luca Pacioli's Summa in ...", pp. 45-46 i 49
MCEM (2011-<act.>), Manuscrits Catalans de l'Edat ..., id746 , núm. 56, nota
Enllaços
Studia Humanitatis (epigrama de Bernat Descós)
Variants del nom
Altamir, Galceran
Autoritat citada a les obres

Anònim. Llibre de l'art de l'àbac

Relacionat amb els manuscrits
Girona - ACG - Còdexs - 69
Atorgant als documents
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 181/13, f. 94v – Afermament, Notarial – 5 desembre 1460
Beneficiari als documents
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 920, f. 56r – Tresoreria, Reial – 1 gener 1481
Esmentat als documents
Barcelona - BC - Arxiu històric – perg. 223 – Curadoria, Notarial – 7 setembre 1490
Barcelona - BC - Arxiu històric – perg. 523 – Compravenda, Àpoca, Notarial – 12 agost 1486

Lluís Cifuentes