Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

nom1908 (26 / setembre / 2021)

Vidal, Bartomeu (m. Barcelona, c. 1487)

Creació de la fitxa: 2013-06-27
Darrera modificació: 2013-06-27
Categoria social i professional
notari
Comentaris
Notari de Barcelona. El 1490 ja era mort. Havia estat curador dels béns d'Esteve Bonet (m. c. 1486), mercader de Barcelona, nomenat pel veguer.
Atorgant als documents
Barcelona - BC - Arxiu històric – perg. 523 – Compravenda, Àpoca, Notarial – 12 agost 1486
Esmentat als documents
Barcelona - BC - Arxiu històric – perg. 223 – Curadoria, Notarial – 7 setembre 1490

Lluís Cifuentes