Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB nom1909 (31 / juliol / 2021)

Bonet, Esteve (m. Barcelona, c. 1486)

Creació de la fitxa: 2013-06-27
Darrera modificació: 2013-06-27
Categoria social i professional
mercader
Comentaris
Mercader de Barcelona. Casat amb Eulàlia, filla de Narcís Coll, paraire de Barcelona, la qual féu testament a favor seu el 1476 però amb importants llegats a l'Hospital de la Santa Creu. El 1486 ja era mort. El veguer nomenà curador dels seus béns Bartomeu Vidal (m. c. 1487), Galceran Altimir (fl. 1460 – 1490) i Francesc Font (fl. 1490), successivament.
Enllaços
BC, Pergamins, núm. 78 (testament de la muller, 1476; còpia de 1487)
Posseïdor de béns als documents
Barcelona - BC - Arxiu històric – perg. 223 – Curadoria, Notarial – 7 setembre 1490
Barcelona - BC - Arxiu històric – perg. 523 – Compravenda, Àpoca, Notarial – 12 agost 1486

Lluís Cifuentes