Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

nom1910 (26 / setembre / 2021)

Font, Francesc (fl. Barcelona, 1490)

Creació de la fitxa: 2013-06-27
Darrera modificació: 2013-06-27
Categoria social i professional
mercader
Comentaris
Mercader de Barcelona. El 1490 fou nomenant curador dels béns d'Esteve Bonet (m. c. 1486), mercader de la mateixa ciutat, en substitució dels curadors anteriors, també nomenats pel veguer, Bartomeu Vidal (m. c. 1487) i després Galceran Altimir (fl. 1460 – 1490), ja difunts.
Atorgant als documents
Barcelona - BC - Arxiu històric – perg. 523 – Compravenda, Àpoca, Notarial – 12 agost 1486
Curador als documents
Barcelona - BC - Arxiu històric – perg. 223 – Curadoria, Notarial – 7 setembre 1490
Barcelona - BC - Arxiu històric – perg. 523 – Compravenda, Àpoca, Notarial – 12 agost 1486

Lluís Cifuentes