Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

nom1925 (26 / setembre / 2021)

Maslama ibn al-Qāsim al-Qurṭubī (Còrdova, 906 – 964)

Creació de la fitxa: 2013-07-08
Darrera modificació: 2017-08-02
Categoria social i professional
alquimista - mag - musulmà - professor - teòleg
Comentaris
Abū l‐Qāsim Maslama ibn al‐Qāsim ibn Ibrāhīm ibn ʿAbd Allāh ibn Ḥātim al‐Qurṭubī al-Zayyāt fou un teòleg i mag andalusí. Format a Còrdova i a diferents llocs del Pròxim Orient, practicà l'oniromància, la màgia talismànica i l'alquímia. Fierro 1996 proposà atribuir-li les obres Rutbat al-ḥakīm, sobre l'alquímia, i Ghāyat al-ḥakīm (Picatrix), sobre la màgia astrològica, tradicionalment atribuïdes a Maslama ibn Aḥmad al-Maǧrīṭī (pseudo).
Bibliografia
Fierro (1996), "Bātinism in al‐Andalus ..."
Callataÿ (2013), "Magia en al-Andalus: Rasāʾil ..."
Callataÿ - Moureau (2016), "Again on Maslama Ibn Qāsim ..."
Madelung (2017), "Maslama al-Qurṭubī's Kitāb ..."
Autor a les obres

Maslama ibn Aḥmad al-Maǧrīṭī (pseudo); Maslama ibn al-Qāsim al-Qurṭubī (906 – 964). Ghāyat al-ḥakīm

—— [Traducció-Castellà] Maslama ibn Aḥmad al-Maǧrīṭī (pseudo); Maslama ibn al-Qāsim al-Qurṭubī (906 – 964). El fin del sabio. Traductor: Yĕhudà ben Mošé ha-Kohen (c. 1205 – c. 1276)

—— [Traducció-Llatí] Maslama ibn Aḥmad al-Maǧrīṭī (pseudo); Maslama ibn al-Qāsim al-Qurṭubī (906 – 964). Picatrix. Traductor: Tebaldi, Egidio de' (fl. s. XIII)

—— [Traducció-Català] Maslama ibn Aḥmad al-Maǧrīṭī (pseudo); Maslama ibn al-Qāsim al-Qurṭubī (906 – 964). Tencar. Traductor: Anònim

Lluís Cifuentes