Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

nom2157 (04 / desembre / 2021)

Matamala, Arnau de (fl. Barcelona, 1416 – 1429)

Creació de la fitxa: 2013-12-14
Darrera modificació: 2020-09-16
Categoria social i professional
cirurgià
Activitat professional
Privada
Tipus de formació
Oberta
Formació oberta
Llicència en cirurgia, 1416
Àrea d'activitat
Territoris: Catalunya (principat)
Localitats: Barcelona
Comentaris
Cirurgià. Ciutadà de Barcelona. Obtingué la llicència per a practicar la cirurgia el 1416, després de passar examen davant d'un tribunal format pels membres de l'Estudi de Medicina de Barcelona Pere Pau, Pere Coll (fl. s. XIV – s. XV), Guillem Miralles, Tomàs Marquet, Guillem Estella, mestres en arts i en medicina, i Pere Ricard, cirurgià (Madurell 1984). El mateix any 1416 vengué un censal mort, i recuperà els objectes que hi havia posat en garantia el 1420. Vengué una esclava el 1429.
Bibliografia
Hernando i Delgado (2000), "Crèdit i llibres a Barcelona ...", p. 80, núm. 10
Carreras Valls (1936), "Introducció a la història de la ...", pp. 45-46
Calbet i Camarasa - Corbella i Corbella (1981-1983), Diccionari biogràfic de metges ..., s. v.
Madurell i Marimon (1984), "Antoni Ricart, professor en Arts ...", p. 133
Posseïdor a les obres

Benvingut de Salern (fl. s. XIII ex.). De morbis oculorum

—— [Traducció-Català] Benvingut de Salern (fl. s. XIII ex.). Llibre de les malalties dels ulls. Traductor: Anònim

Galè, Claudi (129 – c. 217). Θεραπευτική μέθοδος [De methodo medendi]

—— [Traducció-Àrab] Galè, Claudi (129 – c. 217). Kitāb ḥīlat al-burʾ [Llibre del mètode terapèutic]. Traductor: Ḥunayn ibn Isḥāq (c. 809 – 873/877)

—— [Traducció-Llatí] Galè, Claudi (129 – c. 217). De ingenio sanitatis. Traductor: Cremona, Gerard de (c. 1114 – 1187)

—— [Traducció-Català] Galè, Claudi (129 – c. 217). Llibre d'enginy de santitat. Traductor: Anònim

Ibn Sīnā (c. 980 – 1037). Kitāb al-qānūn fī l-ṭibb

—— [Traducció-Llatí] Ibn Sīnā (c. 980 – 1037). Canon medicine. Traductor: Cremona, Gerard de (c. 1114 – 1187)

—— [Traducció-Català] Ibn Sīnā (c. 980 – 1037). Quart del Cànon. Traductor: Anònim

Posseïdor de llibres als documents
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 132/2, ff. 13v-14r – Censal/violari, Penyora, Notarial – 5 juny 1420

Lluís Cifuentes