Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB nom2176 (19 / abril / 2021)

Desbac, Carles (m. Valldemossa?, Mallorca, post 1495)

Creació de la fitxa: 2013-12-25
Darrera modificació: 2014-01-15
Categoria social i professional
conseller/jurat/paer - noble - religiós OCarth
Comentaris
Noble mallorquí (donzell). Fill de Joan Desbac. Matrimonis amb Agnès Sanglada (m. post 1472) i amb Esclarmonda Desclapers (testament el 1476). Descendència amb la primera: Maria i Joan, que fou pare de Carles Desbac (m. 1595). Féu testament l'any 1493 (Barceló et al. 1999: 170, arbre genealògic; Estelrich 2002: 261). Encara era viu el 1495, i aquest any abandonà el càrrec de jurat en cap de la ciutat i regne de Mallorca i es féu monjo cartoixà a Valldemossa (Campaner 1881; Rosselló 1993; Ixent). Posseïa l'alqueria de Son Bac, a Petra (Mallorca), i adquirí terres pròximes (Mas 2008: 105-106). Els Desbac o des Bac (ort. ant.: «Desbach», «Dezbach») foren senyors de la cavalleria de Guatners (o Gotners), a Sineu, des de mitjan s. XIV (Bibiloni - Ramis 2005). El seu fill Joan deu ser el que fou "bárbaramente asesinado por los comuneros [agermanats] en una casa de campo el día 28 de junio de 1522" (Bover 1868).
Bibliografia
Bover de Rosselló (1868), Biblioteca de escritores baleares, vol. 1, p. 237
Campaner y Fuertes (1881), Cronicón mayoricense: noticias y ..., p. 201
Rosselló (1993), "Un noticiari de finals del segle ..."
Barceló Crespí - Coll Tomàs - Rosselló Bordoy (1999), Espanyols i Pacs: poder i cultura ..., p. 170
Estelrich i Costa (2002), "El convent de Santa Elisabet ...", p. 261
Bibiloni Jaume - Ramis Puig-gros (2005), "Es Colomer i Son Estela (Llorito) ..."
Mas i Forners (2008), "Endeutament pagès i alienació ...", pp. 105-106
Enllaços
Ixent (Carles Desbac, 1495)
Autor a les obres

Desbac, Carles (m. post 1495). Llibre de conreus

Desbac, Carles (m. post 1495). Receptari de Carles Desbac

Relacionat amb els manuscrits
Palma [Ciutat de Mallorca] - ACM - Capbreus, còdexs i repertoris - CC-14060

Lluís Cifuentes