Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB nom2205 (05 / març / 2021)

Verdaguer, Bernat (fl. Barcelona, 1377 – 1449)

Creació de la fitxa: 2014-01-27
Darrera modificació: 2017-10-20
Categoria social i professional
barber-cirurgià
Comentaris
Barber (barber-cirurgià) de Barcelona. El 1377, ell i la seva esposa Francesca havien comprat un censal de 150 lliures de preu i 6 lliures i 5 sous de renda anual al municipi de Girona, que redimí el 1449 (Boadas et al. 2005). Molt probablement ell és el «Verdaguer» que és consignat com a autor de dues receptes en català recollides a l'obra de Vicenç de Colunya, Receptari de Vicenç de Colunya (núm. 5 i 6), feta a Barcelona, més que no pas cap metge (no és anomenat 'mestre' com sí que es fa amb altres autoritats a la mateixa font). — D'altra banda, els Verdaguer foren una família d'apotecaris de Barcelona dels segles XIV i XV (Ferragud 2005; Vela 2007).
Bibliografia
Boadas i Raset - Casellas i Serra (2005), Catàleg de pergamins del fons de ..., vol. 1, p. 715-716, doc. 924 (Bernat Verdaguer, barber, any 1449, referint a document de 1377)
Ferragud Domingo (2005), Medicina i promoció social a la ..., pp. 325 i 543n (Bernat Verdaguer, apotecari, fl. 1373-1379)
Vela i Aulesa (2007), Especiers i candelers a Barcelona ..., apèndix 5.1 (arbre genealògic dels Verdaguer, apotecaris), pàssim
Coulon (2004), Barcelone et le grand commerce ..., [p. 633 de la trad. cat.] (Bernat Verdaguer, apotecari, any 1400)
Autoritat citada a les obres

Colunya, Vicenç de (fl. 1435 – 1481). Receptari de Vicenç de Colunya

Lluís Cifuentes