Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

Sciència.cat DB nom224 (26 / febrer / 2020)

Perpètua, Berenguer (fl. Barcelona, 1344)

Creació de la fitxa: 2007-02-13
Darrera modificació: 2016-12-10
Comentaris
Apotecari de Barcelona. El 1344 ell i Sobirana, la seva veïna i vídua de l'apotecari de la mateixa ciutat Guillem de Llorà, apelaren al rei per un conflicte amb Arnau de Vilallonga, un altre apotecari veí. Autor d'un xarop per als qui pateixen de mareig, que s'acompanya d'una purga i una dieta.
Autor a les obres

Perpètua, Berenguer (fl. 1344). Xarop per al mareig

Beneficiari als documents
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 627, f.107v – Manament; Reial – 20 abril 1344

Lluís Cifuentes