Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

Sciència.cat DB nom2254 (13 / desembre / 2019)

Colunya, Narcís (m. Barcelona, 1518)

Creació de la fitxa: 2014-05-23
Darrera modificació: 2014-05-23
Categoria social i professional
cirurgià
Comentaris
Cirurgià. Ciutadà de Barcelona. Fill de Vicenç de Colunya (fl. 1435 – 1481) i de Francina. Deixà hereves universals les seves filles Isabel, muller de Joan Galliners, blanquer, Aldonça, muller d'Antoni Prunells, calceter, Eulàlia, muller de Jaume Vilar, carnisser, i Àngela, muller de Francesc Bosc, blanquer. Casat amb Joana, que el va sobreviure, però que no era la mare de les seves filles.
Atorgant als documents
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 246/23, f. 103rv – Testament; Notarial – 28 novembre 1517

Lluís Cifuentes