Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB nom2295 (15 / abril / 2021)

Salamó, Berenguer (fl. Manresa, 1354 – 1384)

Creació de la fitxa: 2014-07-07
Darrera modificació: 2015-03-01
Categoria social i professional
tintorer
Comentaris
Tintorer. Ciutadà de Manresa. El 1379 era un dels regents de la sagristia de Santa Maria de Manresa, anomenada la Seu, en nom del municipi (però Torras 2004 interpreta que era un homònim). Se'n conserva un 'llibre particular' amb actes notarials relatives a la seva activitat i al benefici de l'Alba a la Seu, que en conté l'inventari de béns (1384), elaborat a instància de la vídua, Maria. També es conserva l'inventari i l'encant dels béns d'aquesta darrera (1409). De la presència d'escriptures (una d'elles de Sança, filla d'En Bernat Salamó, de 1354, a favor de Berenguer Salamó) i llibres de comptes a l'inventari de la vídua, Torras 2004: n. 754 en dedueix (ens sembla que sense raó suficient) que Berenguer Salamó devia ser també mercader. Aquestes fonts són representatives de la seva activitat com a mestre tintorer, i potser de la seva implicació en una confraria; també indiquen que ell i Maria practicaven el petit crèdit (Vela 2007 posa exemples d'apotecaris), a vegades amb llibres com a garantia (Hernando 2000 documenta l'extensió d'aquesta pràctica).
Bibliografia
Torras i Cortina (2004), L'escriptura i el llibre a la ..., s. f., notes 47, 327, 754-755 i 767; doc. 149 (testimoni), 149 (regent de la sagristia), 162 (inventari dels llibres), 222 (vídua té llibre en penyora), 224 (vídua és marmessora) i 289 (inventari dels llibres de la vídua)
Vela i Aulesa (2007), "Les compravendes al detall i a ..."
Hernando i Delgado (2000), "Crèdit i llibres a Barcelona ..."
Variants del nom
Salomó, Berenguer
Posseïdor a les obres

Ricard l'Anglès (fl. s. XII-2). Anatomia

—— [Traducció-Català] Ricard l'Anglès (fl. s. XII-2). Anatomia. Traductor: Anònim

Posseïdor de llibres als documents
Manresa - ACBG - Fons notarials: Districte de Manresa – Tr. 302, 10-VII-1384 – Inventari, Notarial – 10 juliol 1384

Lluís Cifuentes