Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB nom2620 (20 / abril / 2021)

Maur de Salern (Calàbria?, c. 1130 – Salern, 1214)

Creació de la fitxa: 2015-08-09
Darrera modificació: 2015-08-10
Categoria social i professional
físic - metge - professor
Comentaris
Metge (físic) de l'anomenada Escola salernitana. Nascut c. 1130 al si d'una família ben relacionada, potser de Calàbria. Estudià a Salern vers 1150-1160, amb Mateu Plateari (fl. s. XII tercer quart) i Pietro Musandino, el deixeble de Bartomeu de Salern (fl. c. 1150 – 1180), com a professors. Posteriorment, hi va ensenyar medicina des de vers 1165 fins vers 1200. Tingué per deixeble Gilles de Corbeil (c. 1140 – c. 1224). Morí l'any 1214. Fou un prolífic autor, l'obra del qual se centrà sobretot en la semiòtica mèdica (l'art de llegir els signes de la salut al cos), en la sang i sobretot a l'orina. Les seves obres més importants, però, foren els comentaris als sis llibres de l'articella, la col·lecció mèdica que Bartomeu de Salern havia difós. Amb la seva obra, tot i ser marcadament pràctica, dotà l'anomenada Escola salernitana d'una sofisticació teòrica i d'una orientació pedagògica més grans, aquesta darrera amb l'ús de la quaestio. Autor de diversos tractats sobre la uroscòpia (De urinis o Regulae urinarum i altres), la flebotomia (De flebotomia), l'anatomia (Anatomia), el compendi de medicina pràctica (Practica), les febres (De febribus compositis), la menescalia (Doctrina [o De curatione] equorum). Adquirí una gran fama, testimoniada pels epítets "optimus physicus" i "Galienus salernitanus" que alguns mss. li apliquen. En llatí: «Maurus».
Bibliografia
Kristeller (1976), "Bartholomaeus, Musandinus and ..."
Wallis (2005), "Maurus of Salerno"
Moulinier (2007), "La science des urines de Maurus ..."
Moulinier (2010), "La fortune du De urinis de ..."
Enllaços
La Scuola Medica Salernitana
Autor a les obres

Maur de Salern (c. 1130 – 1214). Liber de flebotomia

—— [Traducció-Català] Maur de Salern (c. 1130 – 1214). Regles de la sagnia. Traductor: Anònim

Lluís Cifuentes