Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

nom2673 (26 / setembre / 2021)

Borrell, Manuel (fl. Sant Hilari Sacalm, Selva, 1920)

Creació de la fitxa: 2015-11-09
Darrera modificació: 2015-11-09
Categoria social i professional
propietari rural
Comentaris
Propietari de la masia del Borrell, situada sota el puig de Solterra, al terme de l'antiga parròquia de Santa Maria de Mansolí (Sant Hilari Sacalm, Selva). El 1920 mostrà a Francesc Carreras i Candi el fons documental familiar, constituït sobretot per compravendes, establiments emfitèutics i testaments en pergamí, datat des de principi del s. XIII, quan la masia es coneixia amb el nom de Font de Borrell, però en el qual també hi havia dos manuscrits medievals d'interès literari. En el s. XIV, els Paba, castlans del castell de Solterra, tenien arrendada la batllia i la castlania del castell a l'hereu de Font de Borrell (Pladevall 1961-1963). Els propietaris del Borrell van mantenir la que havia estat capella del castell, que va sobreviure a la ruïna de la fortalesa (Sant Miquel de Solterra), fins a l'inici del s. XX (Carreras 1921-1922: 199). En l'actualitat, com moltes altres de les nombroses masies de Sant Hilari, la del Borrell està abandonada (veg. Masies de les Guilleries). Darrerament, els descendents de Manuel Borrell han venut el fons documental a Àngel Serradesanferm i Valls, mestre i historiador de Sant Hilari (Vila - Sierra 2012: 28n).
Bibliografia
Carreras i Candi (1921-1922), "Lo Passament de la Verge María ...", pp. 196-197 i 199
Pladevall i Font (1961-1963), "La vall d'Osor dels anys 1316 al ...", pp. 295-296 (castlania)
Català i Roca (1967-1979), Els castells catalans, vol. 3, pp. 422-434 (castell de Solterra), esp. p. 432, nota 21bis (castlania)
Pladevall i Font (1994-1999), Catalunya romànica, vol. 5, pp. 327-328 (castell de Solterra)
Vila i Medinyà - Sierra Valentí (2012), "Textos populars catalans dels s ...", p. 28
Enllaços
Masies de les Guilleries i Collsacabra: Can Borrell
Relacionat amb els manuscrits
Sant Hilari Sacalm - Col·l. Serradesanferm - Ms. el Borrell 1
Sant Hilari Sacalm - Col·l. Serradesanferm - Ms. el Borrell 2

Lluís Cifuentes