Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB nom269 (20 / abril / 2021)

Tripó, Pere (Barcelona – 1339)

Creació de la fitxa: 2007-02-27
Darrera modificació: 2012-07-14
Categoria social i professional
familiar/domèstic - jurista - mercader - tresorer
Comentaris
Mercader. Ciutadà de Barcelona. Comprador i més tard tresorer de la casa de la reina Maria de Xipre (c. 1279 – 1322). Procurador de la ciutat de Barcelona, com a jurispèrit, en l'acte de confirmació dels privilegis de B. a l'accedir el tron Alfons el Benigne (1327). Membre del Consell de Cent el 1333. Mort el 1339. Llegà els seus béns a la Pia Almoina de la Catedral de Barcelona, on es conserven dades de la seva marmessoria i alguns llibres de comptes propis.
Un altre fra Pere Tripó anà a Avinyó com a ambaixador de Jaume II a la cort papal, el 1307.
Bibliografia
Martínez Ferrando (1948), Jaime II de Aragón: su vida ..., vol. 1, pp. 244, 251 i 270; vol. 2, p. 148
Baucells i Reig (2004-2007), Vivir en la Edad Media: Barcelona ..., vol. 1, p. 969 (marmessoria)
Batlle i Gallart - Ferrer i Mallol - Mañé i Mas - Mutgé i Vives - Riera i Viader - Rovira i Solà (2007), El «Llibre del Consell» de la ..., doc. ***, p. 131 (censal dels Gualbes) i doc. 122, p. 438 (Consell de Cent 1333)
Batlle (1993-1994), "La família i els béns de Pere ...", p. 256n (testimoni el 1326)
Ortí i Gost (2000), Renda i fiscalitat en una ciutat ..., pp. 98 (cases al carrer Sots lo Palau) 206 (forn d'En Tripó) i 229 (llicència reial construcció d'un forn, de casa del rei)
Fernández Trabal (2000), "En els orígens de la indústria ...", p. 95 (llicència construcció d'un casal de molins al Llobregat, tresorer de la reina, 1322)
Mutgé i Vives (2001), "Alfons el Benigne i el govern ...", p. 149 (procurador de Barcelona el 1327, jurispèrit)
Mutgé i Vives (2005), "Els membres del govern municipal ...", p. 385 (Consell de Cent 1333)
Ayerbe Iríbar (1982), "Influencia de la devoción ...", p. 11
Fernández Trabal (2008), "Grans establiments moliners a la ...", p. 33 (llicència construcció d'un casal de molins al Llobregat, tresorer de la reina, 1322)
Péquignot (2008), "Les instructions aux ambassadeurs ...", p. 27 (frater Petrus Triponi)
Autor a les obres

Tripó, Pere (m. 1339). Llibre comú primer (1316-1322)

Recopilador a les obres

Anònim. Recepta per a les dents i la boca (ACB Ext. Tripó)

Anònim. Receptes per a les dents i la boca i per fer piment

Relacionat amb els manuscrits
Barcelona - ACB - Procures: Llegats de llibres «extravagants» - Comptes de particulars: Llibre comú primer del mercader Pere Tripó (1316-1322)

Lluís Cifuentes