Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB nom2703 (18 / maig / 2021)

Espígol, Joan (Catí, Alt Maestrat, 1406 – 1450)

Creació de la fitxa: 2015-11-25
Darrera modificació: 2015-11-27
Categoria social i professional
mercader
Comentaris
Ric mercader de cuir i llana de Catí. Es formà en el món del comerç a Barcelona (1419) i després (1423) a València. Casat amb Angelina Moragues, de Sant Mateu, tingué una única filla, Resplandina, que no el va sobreviure. Fou justícia de Catí. Testament el 9-IX-1450 (Puig 1953; Pujades 1999) i codicil l'11-IX-1450 (Rodrigo 2013), en els quals deixà 2.200 sous per mantenir una capella i pagar-se una sepultura a l'església parroquial de Catí, les quals es conserven. La llosa sepulcral porta la inscripció «Sepultura de l'honorable Johan Spígol, mercader, que morí a .XIII. de setembre, any .M.CCCC.LII» (Catimenu, potser per error). En els anys següents a la seva mort, els marmessors testamentaris s'ocuparen de dotar la capella, que porta la seva heràldica (una mata d'espígol), i en la qual destaca el retaule, encarregat a València el 1460, a Jacomart, que es conserva íntegre a la mateixa església i és una de les obres més valuoses de la pintura medieval valenciana. Betí 1920-1922 publicà un extracte del seu inventari de béns (biblioteca), que datà "després del 30 de setembre de 1450". Es conserva la seva casa, bastida el 1448, a la plaça de Dalt de Catí. (El testament i l'inventari de béns foren destruïts durant la Guerra Civil de 1936-1939).
Bibliografia
Betí (1920-1922 [=1925]), "Notícies de llibres tretes dels ...", pp. 316-317
Sanchis Sivera (1930), Pintores medievales en Valencia (ed. contracte de Jacomart)
Puig (1953), "El mercader de Catí Joan Spígol"
Puchades i Bataller (1999), Als ulls de Déu, als ulls dels ..., pp. 117-118
Rodrigo Lizondo (2013), "Dos documents nous sobre els ...", pp. 83-85 (codicil testamentari)
Enllaços
Catimenu: El retaule de Jacomart de Catí
Posseïdor a les obres

Anònim. Dottrina dello schiavo di Bari - [vers]

—— [Adaptació-Català] Turmeda, Anselm (c. 1352/1355 – post 1423). Llibre de bons amonestaments - [vers]

Anònim. Llibre de menescalia (referències genèriques)

Melitó de Sardes (pseudo) (fl. s. V m.). Liber de Transitu Virginis Mariae

—— [Adaptació-Català] Melitó de Sardes (pseudo) (fl. s. V m.). El Traspassament de la Verge Maria

Recopilador a les obres

Anònim. Receptari de medicina (referències genèriques)

Posseïdor de llibres als documents
Catí (Alt Maestrat) - APCatí - Protocols notarials – inv. anònim (plec solt) – Inventari, Notarial – 30 setembre 1450

Lluís Cifuentes