Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

Sciència.cat DB nom2716 (15 / setembre / 2019)

Mestre, Leonís (m. Barcelona, 1437)

Creació de la fitxa: 2016-02-29
Darrera modificació: 2017-09-18
Categoria social i professional
barber-cirurgià
Comentaris
Barber-cirurgià de Barcelona. Era fill de Pere Mestre, assaonador, i de Margarida. Vivia davant la Pescateria nova del barri de la Ribera. Se'n conserva el testament (21-II-1437), l'inventari i l'encant dels seus béns (Roca 1924). Al testament, a favor de la Pia Almoina de la Seu, encomana el seu esclau Jaume al seu amic Cristòfol Perpinyà, cirurgià, per set anys, perquè l'ensinistri en l'ofici, i passats els set anys l'alliberi. Els altres dos esclaus, Maria i Jordi, els allibera a condició que paguin una renda mensual a la seva germana vídua Antònia mentre aquesta visqui, i els deixa les seves pertinences (a Jordi les eines de barberia). El testament també esmenta Salvador Garriga i Pere Badia (al qual deixa l'estoig de cinta), que convivien amb el difunt i potser n'eren aprenents, i el barber Pere Güells (fl. 1434 – 1437). Deixa la casa i altres béns a la seva muller, Andreua, i un hort a la Vilanova de la ciutat a un dels seus marmessors. Quant al nom del difunt, al ms. diu «Leonis» (Leonís), probablement inspirat en el Tristany, però Roca 1924 el transformà inacceptablement en 'Leonci' al seu comentari.
Bibliografia
Roca (1923-1924), "Un cirurgià barber barcelonès ..."
Calbet i Camarasa - Corbella i Corbella (1981-1983), Diccionari biogràfic de metges ..., s. v. 'Mestre, Leonci'
Ferragud Domingo (2005), Medicina i promoció social a la ..., pp. 124, 260-261, 556, 589 i 594-595
Posseïdor a les obres

Arnau de Vilanova (autoria dubtosa). Antidotarium

—— [Traducció-Català] Arnau de Vilanova (autoria dubtosa). Antidotari. Traductor: Anònim

Posseïdor de llibres als documents
Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – *** – Inventari; Notarial – 21 febrer 1437

Lluís Cifuentes