Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

nom2746 (28 / octubre / 2021)

Jutge, Pere (fl. Barcelona, 1285 – 1316)

Creació de la fitxa: 2016-06-03
Darrera modificació: 2021-07-28
Categoria social i professional
apotecari - mercader
Comentaris
Apotecari. Ciutadà de Barcelona. Proveïdor de la cort, especialment durant el regnat de Jaume II el Just (1267 – 1327). Posseí un dels obradors més actius a la ciutat, mantingut pels seus descendents. També era mercader, dedicat sobretot al comerç a l'engròs de productes medicinals i d'altre tipus que abastava tota Catalunya i amb connexions internacionals ben documentades, sempre sota la protecció reial (el rei l'enfranquí del servei militar el 1302 i donà suport a les seves reclamacions de deutes). Formà part del Consell de Cent de Barcelona almenys en l'any 1302-1303. La relació amb la cort originà una estreta amistat amb Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311), amb el qual l'unien els vincles professionals i també una mateixa inquietud per la reforma religiosa. Emparà i impulsà un taller de còpia d'obres espirituals d'Arnau a la seva casa de Barcelona, que n'esdevingué un important centre de difusió entre els beguins catalans. Fou un dels marmessors testamentaris d'Arnau i, quan aquest morí, a casa de l'apotecari hi havia molts llibres amb obres teològiques del metge en català, relligats i sense relligar, que féu distribuir entre "gents de penitència". Potser fou a instància seva que Arnau escrigué la part introductòria de l'Antidotarium [Arnau de Vilanova (autoria dubtosa), Antidotarium], obra de gran pes en la formació dels apotecaris catalans. A la seva mort (Barcelona, 29 o 30/01/1316), fou sepultat al claustre del monestir cistercenc de Santes Creus (on féu un important llegat i es conserva la tomba, amb escut d'armes, que a l'època no implica noblesa com suposa Sorní 2015) i l'heretà el seu fill Felip Jutge. En llatí: «Petrus Judicis».
Bibliografia
Chabàs i Llorens (1903), "Inventario de los libros, ropas y ...", pp. 189-190
Finke (1908-1922), Acta Aragonensia: Quellen zur ..., vol. 3, p. 247
Carreras Artau (1935), "La llibreria d'Arnau de Vilanova", pp. 67 i 70
Martí de Barcelona (1935), "Nous documents per a la biografia ...", pp. 101-102 (doc. 16) i 127
Martí de Barcelona (1935), "Regesta de documents arnaldians ...", p. 273, doc. 60
Martínez Ferrando (1948), Jaime II de Aragón: su vida ..., vol. 2, p. 339-340 (doc. 463)
Batlle i Gallart (1978), "Els apotecaris de Barcelona en el ...", pp. 99, 101-102 i 105-107
Perarnau i Espelt (1978), L'Alia informatio beguinorum ..., pp. 111-114 i 119-120
Rodrigo Lizondo (1981), "La protesta de Valencia de 1318 y ...", pp. 254 i 257-258, doc. 4
Sorní i Esteva - Suñé i Arbussà (1983), "Un boticario barcelonés del ..."
McVaugh (1993), Medicine before the Plague ..., pp. 11, 18, 39n i 118-119
Sorní i Esteva (jul. 1994), "Pere Jutge (?-1316), l'apotecari ..."
Cifuentes i Comamala (1993), Medicina i guerra a l'Europa baix ..., vol. 1, pp. 24-26, pàssim
Vilanova (1998), Regimen Almarie ..., pp. 24-25, 46, 83 (doc. 17), 104 (doc 51), 152-153 i 173
Batlle i Gallart - Ferrer i Mallol - Mañé i Mas - Mutgé i Vives - Riera i Viader - Rovira i Solà (2007), El «Llibre del Consell» de la ..., p. 374, doc. 10
Alanyà i Roig (2011-2013), "Diplomatari de mestre Arnau de ...", pp. 103-104 (doc. 83) i 159 (doc. 227)
Gil-Sotres (2011-2013), "El Antidotario de Arnau de ...", p. 250
Sorní i Esteva (2015), Pere Jutge (? - Barcelona 1316) ... (ampliació de Sorní - Suñé 1983)
Variants del nom
Judicis, Petrus
Comitent a les obres

Arnau de Vilanova (autoria dubtosa). Antidotarium

Lluís Cifuentes