Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB nom2758 (24 / juny / 2021)

Garidell, Mascaró (fl. Tortosa - Miravet, 1308 – 1312)

Creació de la fitxa: 2016-06-15
Darrera modificació: 2016-06-26
Categoria social i professional
ciutadà - funcionari reial
Comentaris
Ciutadà de Tortosa. Funcionari reial. El 1287 el rei Alfons II el Liberal (1265 – 1291) el nomenà capità d'una de les galeres de l'armada de Barcelona (Ferrer 2007). Amb Jaume II el Just (1267 – 1327) fou el primer administrador reial de les antigues comandes de l'orde del Temple de Tortosa, Miravet, Horta, Ascó i Riba-roja, nomenat el juny de 1308 (Serrano 2000; Pagarolas 1999), després que el monarca ordenés (1-XII-1307) l'empresonament dels templers i la confiscació de tots els seus béns a la Corona d'Aragó, en compliment del decret papal de supressió de l'orde. Com a tal, inventarià els béns que trobà als diferents llocs, i atengué les demandes reials, referides molt especialment als llibres. Així, el 24-X-1308 el rei rebia un conjunt de llibres que li havia tramès (Villanueva), potser procedents de Tortosa, i, un cop rendit el castell de Miravet el desembre d'aquell any, li manà (19-XII-1308) que li trametés els que hi havia trobat (Rubió et al. 1908). L'any 1312 efectuà diversos establiments de terres a la batllia de Miravet. El 1313 fou substituït per Guillem Sallimona (Serrano 2000). Ort. ant.: «Macarós Garideyl».
Bibliografia
Villanueva (1803-1852), Viage literario a las iglesias de ..., vol. 5 (1806), pp. 185, 187-188 i 200-202 (doc. 2)
Finke (1907), Papsttum und Untergang des ..., p. 163
Rubió i Balaguer - Alòs-Moner i de Dou - Martorell i Trabal (1908), "Inventaris inèdits de l'Orde del ...", pp. 391-392 (doc. 2) i 392-393 (doc. 3)
Pagarolas i Sabaté (1999), Els templers de les terres de ..., vol. 1, pp. 75-76 i 257; vol. 2,
Serrano Daura (2000), Senyoriu i municipi a la ..., p. *** [vol. 1, p. 81 de la tesi]
Ferrer i Mallol (2007), "Una família de navegants: els ...", p. 166
Intermediari als documents
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 291, f. 158rv – Certificat, Reial – 24 octubre 1308

Lluís Cifuentes