Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ENG

Sciència.cat DB nom2824 (04 / juny / 2020)

Sagrau, Pere (fl. Vic - Barcelona, 1411 – 1441)

Creació de la fitxa: 2016-11-26
Darrera modificació: 2016-11-26
Categoria social i professional
mercader; mercer
Comentaris
Es conserva un inventari de béns fet a Vic l'any 1441 d'un individu d'aquest nom. Probablement, és el Pere Sagrau documentat el 1411 com a mercader i ciutadà de Barcelona, fill de Francesc Sagrau, de Vic, llavors ja difunt (Stojak 2013: 570). Sembla relacionable amb altres individus de Barcelona amb el mateix cognom documentats sobretot com a mercers en aquells mateixos anys (un Pere Sagrau, mercer, que el 1410 ja era mort; un Francesc Sagrau, mercader, fill del difunt Berenguer Sagrau, mercer, el 1410; i un Gabriel Sagrau, mercer, el 1428) (Stojak 2013: 64, 74, 372, 458 i 569). És probable que fos mercer. Deu ser aquest Pere Sagrau el mercer que en els anys 1415 i 1416 contractà aprenents, un dels quals fill del difunt mercader de Barcelona Berenguer Ropit (Stojak 2013: 445-446). Ort. ant.: «Pere ça Grau».
Bibliografia
Junyent (1943), "Repertorio de noticias sobre ...", p. 83, núm. 302 (un llibre de l'inventari)
Stojak (2013), La sederia a Barcelona al segle ..., pp. 64, 74, 372, 445 (doc. 85), 446 (doc. 89-90), 458 i 569-570 ('Sagrau', 'de Grau', 'Ça Grau')
Posseïdor a les obres

Anònim. Prima faç d'art de mercaderia

Posseïdor de llibres als documents
Vic - ABEV - Arxiu de la Cúria Fumada – ACF-3715 (inventaris anònims 1439-1441) – Inventari; Notarial – 1441

Lluís Cifuentes