Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB nom286 (31 / juliol / 2021)

Joan, Antoni Benet (fl. Barcelona, 1483 – 1535)

Creació de la fitxa: 2007-02-27
Darrera modificació: 2014-05-27
Categoria social i professional
notari
Comentaris
Notari. Ciutadà de Barcelona. Actuà per autoritat reial com a notari públic de Barcelona i per tota la Corona d'Aragó.
Bibliografia
Roca i Coma (1988), "Els manuscrits dels segles XV ...", p. 72 (descriu un llibre particular d'aquest notari de 1483-1493)
Cases i Loscos (2001-2013), Inventari de l'Arxiu Històric de ..., vol. 1, pp. 388-392
Cases i Loscos (1990), Catàleg dels protocols notarials ..., p. 90
Autor a les obres

Anònim; Joan, Antoni Benet (fl. 1483 – 1535). Receptes de medicina i nota d'agricultura (AHPB 259/5)

Joan, Antoni Benet (fl. 1483 – 1535). Nota sobre la recepta que coneix el notari Massons (AHPB 259/36)

Joan, Antoni Benet (fl. 1483 – 1535). Nota sobre la recepta que coneix mestre Julià Serra (AHPB 259/25)

Joan, Antoni Benet (fl. 1483 – 1535). Nota sobre les prunes negres de misser Ferrer (AHPB 259/25)

Joan, Antoni Benet (fl. 1483 – 1535); Anònim. Nota d'agricultura i recepta de medicina (AHPB 259/7)

Recopilador a les obres

Anònim. Eixarm i recepta per a diverses malalties (AHPB 259/28)

Anònim. Eixarm per a les febres (AHPB 259/26)

Anònim. Eixarm per a les vèrtoles (AHPB 259/25)

Anònim. Recepta de medicina (AHPB 259/9)

Anònim. Recepta per a fer orinar (AHPB 259/12)

Anònim. Recepta per a l'hemorràgia nasal (AHPB 259/27)

Anònim. Recepta per a la febre quartana (AHPB 259/10)

Anònim. Recepta per a la febre quartana (AHPB 259/17)

Anònim. Recepta per a la febre quartana (AHPB 259/19)

Anònim. Recepta per a la febre quartana (AHPB 259/21)

Anònim. Recepta per a la pesta (AHPB 259/23)

Anònim. Recepta per a la pesta (AHPB 259/33)

Anònim. Recepta per a les berrugues (AHPB 259/16)

Anònim. Recepta per a les fístules (AHPB 259/8)

Anònim. Recepta per a les nafres o contusions a les cames (AHPB 259/30)

Anònim. Recepta per a les nàusees amb dolor al cor (AHPB 259/31)

Anònim. Recepta per al dolor de les cames (AHPB 259/15)

Anònim. Recepta per al dolor i qualsevol altra indisposició (AHPB 259/18)

Anònim. Recepta per al mal d'ulls (AHPB 259/22)

Anònim. Recepta per al mal de cap i de queixal (AHPB 259/21)

Anònim. Recepta per al mal de costat i el mal de pedra (AHPB, 259/35)

Anònim. Recepta per al mal de pedra (AHPB 259/25)

Anònim. Recepta per al mal de queixal (AHPB 259/12)

Anònim. Recepta per al mal de queixal (AHPB 259/16)

Anònim. Recepta per al restrenyiment (AHPB 259/9)

Anònim. Recepta per als cucs intestinals (AHPB 259/37)

Anònim. Recepta per als cucs intestinals (AHPB 259/38)

Anònim. Receptes de medicina (AHPB 259/13)

Anònim. Receptes de medicina (AHPB 259/23)

Anònim. Receptes de medicina (AHPB 259/24)

Anònim. Receptes de medicina (AHPB 259/26)

Anònim. Receptes de medicina (AHPB 259/64)

Anònim. Receptes de medicina (AHPB 259/9)

Anònim. Receptes de medicina i per a altres objectius (AHPB 259/3)

Anònim. Receptes de medicina i per a conservar el vi (AHPB 259/32)

Anònim. Receptes de tintoreria i de medicina (AHPB 259/29)

Anònim. Receptes i eixarms per a diverses malalties (AHPB 259/6)

Anònim. Receptes per a les morenes (AHPB 259/14)

Anònim; Joan, Antoni Benet (fl. 1483 – 1535). Receptes de medicina i nota d'agricultura (AHPB 259/5)

Joan, Antoni Benet (fl. 1483 – 1535); Anònim. Nota d'agricultura i recepta de medicina (AHPB 259/7)

Copista als manuscrits
Barcelona - AHPB - Protocols notarials - 259/36 - A
Barcelona - AHPB - Protocols notarials - 259/37 - A
Barcelona - AHPB - Protocols notarials - 259/38 - A
Barcelona - AHPB - Protocols notarials - 259/64 - A
Barcelona - AHPB - Protocols notarials - 259/3 - A
Barcelona - AHPB - Protocols notarials - 259/5 - A
Barcelona - AHPB - Protocols notarials - 259/6 - A
Barcelona - AHPB - Protocols notarials - 259/7 - A
Barcelona - AHPB - Protocols notarials - 259/8 - A
Barcelona - AHPB - Protocols notarials - 259/9 - A
Barcelona - AHPB - Protocols notarials - 259/10 - A
Barcelona - AHPB - Protocols notarials - 259/12 - A
Barcelona - AHPB - Protocols notarials - 259/13 - A
Barcelona - AHPB - Protocols notarials - 259/14 - A
Barcelona - AHPB - Protocols notarials - 259/15 - A
Barcelona - AHPB - Protocols notarials - 259/16 - A
Barcelona - AHPB - Protocols notarials - 259/17 - A
Barcelona - AHPB - Protocols notarials - 259/18 - A
Barcelona - AHPB - Protocols notarials - 259/19 - A
Barcelona - AHPB - Protocols notarials - 259/21 - A
Barcelona - AHPB - Protocols notarials - 259/22 - A
Barcelona - AHPB - Protocols notarials - 259/23 - A
Barcelona - AHPB - Protocols notarials - 259/24 - A
Barcelona - AHPB - Protocols notarials - 259/25 - A
Barcelona - AHPB - Protocols notarials - 259/26 - A
Barcelona - AHPB - Protocols notarials - 259/27 - A
Barcelona - AHPB - Protocols notarials - 259/28 - A
Barcelona - AHPB - Protocols notarials - 259/29 - A
Barcelona - AHPB - Protocols notarials - 259/31 - A
Barcelona - AHPB - Protocols notarials - 259/32 - A
Barcelona - AHPB - Protocols notarials - 259/33 - A
Barcelona - AHPB - Protocols notarials - 259/35 - A

Lluís Cifuentes