Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB nom3091 (14 / juny / 2021)

Santacoloma, Guillem de (la Figuerola, c. 1292 – c. 1348)

Creació de la fitxa: 2017-10-04
Darrera modificació: 2017-10-05
Categoria social i professional
cavaller - familiar/domèstic - noble
Comentaris
Tercer castlà de Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà). Fill de Guillem de Santa Coloma, 2n castlà del lloc (m. 1310), i de Maria Amat. És anomenat 'Guillemó' en actes notarials de 1305 i 1309. El 1315 Jaume II li donà un arc amb fletxes de l'armeria reial i el 1319 un arc turquès (Martínez Ferrando 1948: II, 122 i 210). El 1319 era escuder («scutiferius») i acompanyà l'infant Jaume en una pelegrinació a Santiago de Compostel·la (íbid.: II, 196). El 1321 era «miles et castlanus de Sancta Columba». El 1323 era familiar reial i continuava en el seguici militar de l'infant Jaume (Martínez Ferrando 1948: II, 299). El 1327 atorgà, juntament amb la vídua del senyor de Queralt, una carta de franqueses per a la dotació de l'hospital de la vila (Segura 1953: 144).
Bibliografia
Martínez Ferrando (1948), Jaime II de Aragón: su vida ..., vol. 1, p. 100, i vol. 2, pp. 39, 122, 196, 201, 210, 251 i 299
Segura i Valls (1953), Història de Santa Coloma de ..., p. 144
Raïch Trilla (2017/03/04), "Tres castlans Guillem de Santa ...", núm. 8
Posseïdor de llibres als documents
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 276, f. 203v – Donació, Reial – 6 octubre 1315

Lluís Cifuentes