Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB nom3267 (04 / agost / 2020)

Pacs, Perellós de (m. Palma, c. 1590)

Creació de la fitxa: 2019-04-09
Darrera modificació: 2019-04-10
Categoria social i professional
batlle; donzell; jurat/prohom/conseller; mostassaf; noble
Comentaris
Noble mallorquí. Fill fadristern de Pere de Pacs (veguer de Mallorca el 1513 i batlle de la ciutat el 1520, mort pels agermanats al castell de Bellver, d'on era castellà) i d'Unissa Burgues, i germà de Pere (l'hereu, també castellà de Bellver), Nicolau (que fou procurador reial a Mallorca i també mort pels agermanats) i Unissa. Exercí diversos càrrecs administratius de la ciutat i del regne de Mallorca: mostassaf (1551), conseller de l'estament militar al Gran i General Consell (1552), batlle de la ciutat (1553), jurat de la ciutat i del Gran i General Consell (1554). Casat amb Paula Albertí, filla de Bernat Albertí, de Muro, l'any 1535; foren pares d'una única filla, Unissa. Sembla que encara era viu l'any 1590. Paula morí l'any 1598, i ja era vídua. Unissa, la filla i hereva universal, es casà amb Felip Fuster, que foren pares de Pere de Pacs Fuster i de Perellós de Pacs Fuster (que els premorí i fou heretat per fra Antoni Fuster).
Bibliografia
Pacs (1999), Noticiari d'una casa noble ..., pp. 13-23
Enllaços
GEC
Autor a les obres

Pacs, Perellós de (m. c. 1590). Llibre de notes i rebuts

Recopilador a les obres

Anònim. Receptes culinàries, casolanes, veterinàries i de medicina (Perellós de Pacs)

Copista als manuscrits
Palma - ACM - Capbreus, còdexs i repertoris - s/n (Perellós de Pacs) - A

Lluís Cifuentes