Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB nom3631 (25 / juliol / 2021)

Metge, Miquel (fl. Reus - Sant Mateu - Tarragona - Gandesa, 1348 – 1369)

Creació de la fitxa: 2020-10-29
Darrera modificació: 2020-11-03
Categoria social i professional
cirurgià
Activitat professional
Exèrcit-armada-marina - Privada
Tipus de formació
Oberta
Àrea d'activitat
Territoris: Catalunya (principat)
Localitats: Gandesa - Sant Mateu (Baix Maestrat) - Tarragona
Comentaris
Metge (cirurgià) de Reus. Membre d'una nissaga de metges (cirurgians i físics) de Reus documentada en el segle XIV, des de 1323. Exercí a Sant Mateu del Maestrat (1359), a Tarragona (1365 i 1367) i a Gandesa (1369), llocs on és documentat, puntualment, amb la seva muller Maria (Vilaseca 1961; Sánchez Real 1975). Féu testament a Reus el 12/10/1361, a favor dels seus fills Ramona, Joan i Jaume, al segon dels quals deixà els llibres i l'instrumental quirúrgic («omnes libros medicine et omnia aparamenta argenti quam ad artem medicine me deservit»). La data del testament fa molt probable que es tractés del mateix «mestre Miquel, de Terragona», que el 31/10/1361 figurava com a «metge», sense més precisions, al servei de dues galeres, capitanejades pel vicealmirall Bonanat Descoll, que eren trameses per Pere III el Cerimoniós (1319 – 1387) al rei de Castella, Pere I de Castella (1334 – 1369), durant la treva de Deza-Terrer de la Guerra dels Dos Peres, atès que era costum fer testament abans d'emprendre un viatge, sobretot si era per mar o especialment perillós. D'altra banda, encara que habitualment els 'metges' de les galeres eren barbers, com a excepció, en estols importants o en vaixells on viatjaven membres de l'elit naval o nobiliària podien ser cirurgians o físics. Que a la font no s'esmenti que era barber, com solia fer-se, sembla indicar aquesta última possibilitat.
Bibliografia
Vilaseca Anguera (1961), Metges, cirurgians i apotecaris ..., pp. 19-20 i 22, doc. 3 (Miquel Metge)
Sánchez Real (1975), "Los médicos de Tarragona ...", p. 40 (Miquel Metge)
Sánchez Real (1988), "Noticias de cirujanos de ...", p. 99 ("Miguel Medici")

Lluís Cifuentes