Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

nom40 (25 / octubre / 2021)

Arnau de Vilanova (València?, c. 1240 – Gènova, 1311)

Creació de la fitxa: 2007-02-08
Darrera modificació: 2020-09-17
Categoria social i professional
conseller reial - físic - mestre - professor - teòleg - traductor
Activitat professional
Ensenyament - Patró: Eclesiàstic - Patró: Rei Alfons II el Liberal - Patró: Rei Jaume II el Just - Patró: Rei Pere II el Gran
Tipus de formació
Universitària
Graus universitaris
Mestre en arts i medicina
Àrea d'activitat
Territoris: Catalunya (principat) - França (regne) - Mallorca (regne) - Sicília (regne/illa) - València (regne)
Localitats: Barcelona - Montpeller [Montpellier] - València
Comentaris
Vegeu també:
Arnau de Vilanova (autoria dubtosa)
Pseudo-Arnau de Vilanova
Bibliografia
Paniagua (1969), El Maestro Arnau de Vilanova ...
Salmón (2005), "Arnau de Vilanova"
Giralt - Mensa i Valls (2013), "Qui és Arnau de Vilanova"
Enllaços
GEC
Catalan Encyclopaedia
Galeria de Metges Catalans (COMB)
Autor a les obres

Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311). Aphorismi de gradibus

Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311). Aphorismi de memoria

—— [Traducció-Català] Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311). Aforismes de la conservació de la memòria

Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311). Confessió de Barcelona

Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311). Experimenta

Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311). Experimentum ad scabies

—— [Traducció-Català] Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311). Recepta per a ronya

Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311). Medicationis parabole

—— [Traducció-Hebreu] Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311). Pirqé. Traductor: Abraham Abigdor (c. 1351 – 1402)

Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311). Per ço cor molts desigen saber, oyr, ço que yo vaig denunciant

—— [Traducció-Llatí] Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311). Si quis intente desiderat scire

Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311). Practica summaria

—— [Traducció-Català] Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311). Pràctica sumària. Traductor: Anònim

Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311). Recepta de piment per a l'estómac

Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311). Regimen Almarie

Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311). Regimen sanitatis ad regem Aragonum

—— [Adaptació-Llatí] Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311). Liber conservationis sanitatis abbreviatus. Adaptador: Anònim

—— [Traducció-Català] Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311). Summa del regiment de sanitat. Traductor: Anònim

—— [Traducció-Hebreu] Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311). Summa del regiment de sanitat (hebreu). Traductor: Israel ben Jucef Caslarí (fl. s. XIV-1)

—— [Adaptació-Llatí] Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311). Regimen sanitatis abbreviatum

—— [Traducció-Català] Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311). Regiment de sanitat. Traductor: Sarriera, Berenguer (fl. 1298 – 1310)

—— [Traducció-Hebreu] Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311). Llibre del regiment de sanitat (hebreu). Traductor: Samuel ben David Eben-Soham, àlies Burla (fl. s. XV tercer quart)

—— [Traducció-Hebreu] Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311). Regiment de sanitat (hebreu). Traductor: Jucef ben Jafudà ha-Sefaradí (fl. s. XIV-2)

Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311). Repetitio super aphorismo Hippocratis «Vita brevis»

Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311). Speculum medicine

—— [Traducció-Hebreu] Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311). Speculum medicine (fragments en hebreu)

Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311). Tractatus de intentione medicorum

Autor apòcrif a les obres

Anònim; Pseudo-Arnau de Vilanova. Virtutes herbe tunice

Autoritat citada a les obres

Pseudo-Ramon Llull. Ars operativa medica

Traductor a les obres

Abū-l-Ṣalt (c. 1068 – 1134). Kitāb al-adwiya al-mufrada

—— [Traducció-Llatí] Abū-l-Ṣalt (c. 1068 – 1134). Liber de medicinis simplicibus. Traductor: Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311)

Traductor precedent a les obres

Abū-l-Ṣalt (c. 1068 – 1134). Kitāb al-adwiya al-mufrada

—— [Traducció-Llatí] Abū-l-Ṣalt (c. 1068 – 1134). Liber de medicinis simplicibus. Traductor: Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311)

—— [Traducció-Català] Abū-l-Ṣalt (c. 1068 – 1134). Llibre de simples medecines. Traductor: Anònim

Destinatari als documents
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 140, f. 119r – Lletra, Reial – 1 juliol 1308
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 140, f. 145v – Lletra – 15 agost 1308
Donant als documents
València - ARV - Clero – vol. 1780 (Convent de Sant Domènec), f. 307r – Cessió, Eclesiàstic – 29 març 1542
Esmentat als documents
Vaticà [Vaticano] - AAV - Reg. Vat. – Clem. V. an. 7, ep. 17, f. 229v – Manament – 15 març 1312
Posseïdor de béns als documents
València - ACV - Pergamins – núm. O.7430 – Inventari, Notarial – 30 juliol 1318
Temes
Eiximenis, Francesc (1327/1332 – 1409), Dotzè del Crestià >> Cap. 882: Com se deu aver lo rey ab metges

Lluís Cifuentes, Sebastià Giralt