Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

nom449 (26 / setembre / 2021)

Carbonell, Pere Miquel (Barcelona, 1434 – 1517)

Creació de la fitxa: 2007-08-23
Darrera modificació: 2019-03-31
Categoria social i professional
arxiver - bibliòfil - escrivà - notari
Comentaris
Notari (1458), arxiver i escrivà reial (1476), historiador, bibliòfil i humanista. Fill de Francesc Carbonell i de Joana Dessoler. Es casà amb Engràcia i després amb Eulàlia, vídua de Pere Morer, mercader de Barcelona. Entre els seus fills destaca Francesc, també notari, arxiver i lletraferit, que el succeí en el càrrec a l'arxiu reial. Amic de Bartomeu de Verí (fl. 1456 – 1502), Joan Vilar (fl. s. XV in. – post 1475), Jeroni Pau i Lluís Desplà, entre altres personatges de l'elit intel·lectual del moment.
Bibliografia
Bofarull i de Sartorio (1864-1865), Opúsculos inéditos del cronista ..., vol. 1, pp. 1-117 (biografia)
Martínez Ferrando (1957), "Aportación de datos acerca del ..."
Martínez Ferrando (1959), "Un archivero del palacio real de ..."
Vilallonga (1993), La literatura llatina a Catalunya ..., pp. 63-72
Cases i Loscos (2001-2013), Inventari de l'Arxiu Històric de ..., vol. 1, p. 356 (protocols)
Cases i Loscos (1990), Catàleg dels protocols notarials ..., p. 95 i 97 (protocols)
Enllaços
Studia humanitatis , amb extensa bibliografia
Identificació del poeta
Català: RAO 30
Manuscrits amb obres de l'autor
Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Col·leccions, Memorials - 35
Barcelona - Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona - Manuscrits - 123
Barcelona - Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona - Manuscrits - 239
Impresos amb obres de l'autor
Barcelona, Carles Amorós, 1547 – Pere Miquel Carbonell, Cròniques d'Espanya
Autor a les obres

Poesia

Carbonell, Pere Miquel (1434 – 1517). Ferrando·s diu d'Erve qui t'a polida - RAO 30.2

Prosa

Carbonell, Pere Miquel (1434 – 1517). Cròniques d'Espanya

Autor apòcrif a les obres

Anònim. Coneixences de les monedes

Recopilador a les obres

Anònim. Recepta per a fer bona vista

Ayerbe, Ferran d' (fl. 1453 – 1472). Recepta per al mal de pedra, arenes i pàssia còlica

Copista als manuscrits
Girona - ACG - Còdexs - 69 - A
Relacionat amb els manuscrits
Salamanca - BGHUSal - Manuscritos - 2664
Girona - ACG - Còdexs - 80

Lluís Cifuentes, Josep Pujol