Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB nom76 (15 / maig / 2021)

Granollacs, Bernat de (Barcelona?, ante 1421 – c. 1487-1488)

Creació de la fitxa: 2007-02-08
Darrera modificació: 2020-09-16
Categoria social i professional
astrònom/astròleg - canceller (ensenyament) - físic - mestre - metge - professor
Activitat professional
Ensenyament - Privada i reina
Tipus de formació
Universitària
Graus universitaris
Mestre en arts i medicina
Àrea d'activitat
Territoris: Catalunya (principat)
Localitats: Barcelona
Comentaris
Metge (físic). Mestre en medicina. Ciutadà de Barcelona. Fill d'un altre membre homònim d'aquesta prestigiosa nissaga de metges (que ja consta com a mort el 1439), amb casa al carrer de la Palla de la mateixa ciutat. El 1425 ja era mestre en arts i batxiller en medicina. El 1440 anà a completar estudis a Montpeller, on obtingué el grau de mestre en medicina. Com els altres membres metges de la família, exercí la docència a l'Estudi d'Arts i Medicina de Barcelona, del qual consta com a professor el 1453 i en fou canceller des de 1458. Addicte al partit de la Busca, el 1455 inicià una breu carrera política al Consell de Cent, que acabà el 1459 amb un sorollós escàndol de nepotisme. Tot i que no consta com a metge adscrit al servei permanent del rei, el 1447 assistí la reina Maria de Castella (1406 – 1458) i més tard gaudí del favor de Joan II el Sense Fe (1398 – 1479). Durant la guerra civil s'enfrontà a Pere IV el Conestable de Portugal (1429 – 1466), el qual ambicionava un seu exemplar del Canon d'Avicenna, que li confiscà i que no va poder recuperar fins a la mort del monarca (1466). Acabada la guerra, millorà la seva posició. Casat amb Joaneta Gual i després amb la germana d'aquesta, Antigona Gual (fl. 1425 – 1490). Amb aquesta darrera tingué tres fills: Bernat, ciutadà honrat (la descèndència del qual assolí l'estament militar el 1586), Francesc, que fou metge [vegeu Barcelona - BC - Arxiu històric – Hospital, Herències, llegats, vol. VIII, inv. 1, carpeta 25/1 – Inventari, Notarial – 1399 i Chenu-Bustelo 2019], i Isabel, casada amb un mercader. Les farmacopees o 'concòrdies' dels apotecaris de Barcelona del s. XVI porten una recepta d'un afrodisíac que es diu que era molt lloada per ell. Per als seus llibres, a banda de l'inventari de l'esmentat Pere de Portugal, vegeu el de l'apotecari de Barcelona Antoni Mas (m. 1445), el testament del físic Mateu Vinyes (m. 1440) i el crèdit contractat a l'apotecari Joan Arnau (m. 1496).

A l'AHCB es conserven els documents sobre l'herència del també metge Francesc de Granollacs (fl. 1384 – 1422) (testament el 1420, publicat per Batlle) i la tutoria de Bernat, que era el seu nebot. També s'hi conserven receptes, algunes de les quals podrien ser autògrafes dels metges de la família. -- Vicenç de Colunya, Receptari de Vicenç de Colunya (elaborat a partir de 1435) recollí una recepta en llatí (núm. 44) atribuïda a un Bernat de Granollacs, que devia ser ell més que no pas el seu pare. -- L'inventari de béns de Joan Busquet (m. 1464), apotecari de Vic, fet l'any 1464, recull sis llibres receptari amb prescripcions efectuades per un Granollacs, que podria ser ell o, més probablement, un familiar de Vic. -- Vegeu també Vilassar de Dalt (Maresme) - AMSMB - Arxiu Sarriera – s/n [Granollacs] – Llibre particular, Notarial – s. XIV.
Bibliografia
Wickersheimer (1936), Dictionnaire biographique des ..., s. v.
Granollachs (1948), El Lunari de Bernat de ..., pp. 19-22
Madurell i Marimon - Rubió i Balaguer (1955), Documentos para la historia de la ..., pp. 137 i 446
Adroher Ben (1956-1957), "Estudios sobre el manuscrito ...", pp. 148-149
Torre y del Cerro - Rubió i Balaguer (1971), Documentos para la historia de la ..., p. 216
Jacquart (1979), Dictionnaire biographique des ..., s. v.
Batlle Gallart (1980-1982), "Els Granollacs, metges de ..."
Calbet i Camarasa - Corbella i Corbella (1981-1983), Diccionari biogràfic de metges ..., s. v.
Batlle i Gallart (1985), "Els Granollacs, una família de ..."
Chabás Bergon - Roca i Rosell (1985), El Lunari de Bernat de ..., pp. 23-38
Moll (1993), "Libros para todos"
Duch i Torner (2000), La Concòrdia dels apotecaris de ..., pp. 204-205
Ylla-Català i Genís (2000), "Un receptari del segle XVI: la ...", pp. 191-193
Chenu-Bustelo (2019), Les métiers de santé à la cour ..., pp. 28, 31 i 34-35 (Francesc, fill de Bernat)
Enllaços
GEC
Catalan Encyclopaedia
Viquipèdia CAT
Variants del nom
Granollachs, Bernat de
Autor a les obres

Granollacs, Bernat de (ante 1421 – c. 1487-1488). Sumari

Autoritat citada a les obres

Colunya, Vicenç de (fl. 1435 – 1481). Receptari de Vicenç de Colunya

Beneficiari als documents
Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) - ANC - Llinatge Oriola-Cortada, comtes de la Vall de Merlès – ANC1-169-T-262 – Procura, Notarial – 25 febrer 1484
Esmentat als documents
Vic - ABEV - Arxiu de la Cúria Fumada – ACF 3782 (inventaris J. Sellers, 1464-1465) – Inventari, Notarial – 1464
Posseïdor de llibres als documents
Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.8, s. núm., ff. 18v-20r – Inventari, Notarial – 11 març 1445
Barcelona - AHCB - Fons municipal: Manuscrits municipals – 01/1G-34 – Marmessoria, Inventari, Notarial – 30 juny 1466
Barcelona - BC - Arxiu històric – Manuals notarials, 1-fol. – Censal/violari, Notarial – 13 setembre 1475

Lluís Cifuentes