Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB nom78 (30 / setembre / 2020)

Alcanyís, Lluís (Xàtiva, c. 1440 – València, 1506)

Creació de la fitxa: 2007-02-08
Darrera modificació: 2020-05-19
Categoria social i professional
convers - físic-cirurgià - mestre - metge - poeta - protometge
Comentaris
Metge i poeta valencià, de família oriünda d'Aragó. Fill d'un notari de Xàtiva, com ell convers de jueu. Cap a 1467 s'instal·là a València i ja consta com a mestre en medicina, grau que possiblement hauria obtingut a Lleida o a Montpeller. Fundador de l'Escola de cirurgia de València (1462), examinador de metges a la mateixa ciutat (1467-1503) i primer catedràtic de medicina i cirurgia de la Universitat de València (1499-1503), la creació de la qual impulsà. Preconitzà la reforma dels estudis i de la pràctica de la medicina, que conduí a la incorporació de l'Escola de cirurgia a la nova Universitat (1501-1502). Metge del príncep i després rei Ferran el Catòlic. Fou processat per la Inquisició per judaïtzant (1504), empresonat durant tres anys i, finalment, cremat a la foguera (1506), un any després que ho fos la seva segona esposa Elionor Esparça. Fou autor d'un tractat de pesta en català, segurament el primer text mèdic imprès a València (Regiment preservatiu e curatiu de la pestilència, c. 1490) i també escriví poemes, un dels quals fou premiat al certamen imprès com a Trobes en lahors de la Verge Maria (1474). Un dels seus fills, Francesc, també fou metge i el substituí en la càtedra, fins que la condemna inquisitorial dels pares l'inhabilità.
Bibliografia
Rubió i Balaguer (1923-1927 [=1932]), "Lluís d’Alcanyiz, Regiment ..."
Ventura Subirats (1973), "Lluís Alcanyiç, médico y ..."
García (1974-1975), "Tres bibliotecas de médicos ..."
Arrizabalaga (1983), "Lluís Alcanyís y su Regiment ..."
Asensi i Botet (1998), Lluís Alcanyís: poeta, metge ...
Alcanyís (1999), Regiment preservatiu e curatiu de ...
AA.DD. (2006), Lluís Alcanyís, 500 anys ...
Arrizabalaga (2007), "The World of Iberian converso ..."
Alcanyís (2008), Regiment preservatiu e curatiu de ...
Chenu-Bustelo (2019), Les métiers de santé à la cour ..., pp. 28, 45 i 47 (amb errates en el nom)
Enllaços
GEC
Catalan Hyperencyclopaedia
Las Provincias
Identificació del poeta
Català: RAO 2
Variants del nom
Alcanyiz, Loys de

Lluís Cifuentes