Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

Sciència.cat DB nom925 (24 / gener / 2020)

Jucef ben Jafudà ha-Sefaradí (fl. Castelló d'Empúries?, s. XIV-2)

Creació de la fitxa: 2009-12-22
Darrera modificació: 2016-08-07
Categoria social i professional
jueu; traductor
Comentaris
Yosef ben Yĕhudà (o Jafudà/Judà) ha-Sefaradí fou un traductor jueu català, possiblement de Castelló d'Empúries (Garcia Ballester - Ferre - Feliu 1990: 105n) i potser de la segona meitat del s. XIV (Garcia Ballester 1992: 122; última dècada segons Garcia Ballester 1991: 23). Autor d'una traducció del Regimen sanitatis ad regem Aragonum d'Arnau de Vilanova, feta a partir de la catalana de Berenguer Sarriera (fl. 1298 – 1310), de c. 1308-1310, a la qual afegí un pròleg en el qual s'identifica com a català ('la nostra terra, la nostra natura, el nostre menjar, la nostra beguda i els nostres costums', referit al país on Arnau va escriure la seva obra, i seguit d'una gran lloança del 'senyor rei d'Aragó' sense esmentar Jaume II pel nom), però no com a metge. Aquesta traducció no porta data ni cap indicació del lloc on va ser feta. També seria l'autor (Feliu 2006-2007: 61) d'una traducció anònima, copiada en un ms. a continuació de l'anterior, del Liber de conservanda sanitate de Joan de Toledo, igualment feta a partir de la catalana (que ha de ser anterior a 1327). És possible que ell fos també el responsable de la traducció anònima del De phlebotomia (De conservatione vite humane, I) de Bernat de Gordon feta a partir del català a Castelló d'Empúries l'any 5139 [=1378-1379]. Per al nom, seguim Feliu 2006-2007.
Bibliografia
García Ballester - Ferre - Feliu (1990), "Jewish appreciation of fourteenth ...", pp. 91 i 104-106 (ed. del pròleg en hebreu i trad. anglesa)
García Ballester (1991), "Dietetic and pharmacological ...", pp. 23 i 26 (motivacions)
García Ballester (1992), "Changes in the regimina ...", pp. 122 i 125 (motivacions)
Feliu (2006-2007), "Les traduccions hebrees del ...", pp. 51-52 (trad. catalana del pròleg) i 60-61
Variants del nom
Joseph ben Judah ha-Sefardi
Traductor a les obres

Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311). Regimen sanitatis ad regem Aragonum

—— [Traducció-Català] Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311). Regiment de sanitat. Traductor: Sarriera, Berenguer (fl. 1298 – 1310)

—— [Traducció-Hebreu] Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311). Regiment de sanitat (hebreu). Traductor: Jucef ben Jafudà ha-Sefaradí (fl. s. XIV-2)

Gordon, Bernat de (c. 1258 – ante 1330). Liber de flebotomia (De conservatione vite humane, I)

—— [Traducció-Català] Gordon, Bernat de (c. 1258 – ante 1330). Llibre de flebotomia

—— [Traducció-Hebreu] Gordon, Bernat de (c. 1258 – ante 1330). Llibre de flebotomia (hebreu). Traductor: Jucef ben Jafudà ha-Sefaradí (fl. s. XIV-2)

Lluís Cifuentes