Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB op136 (02 / agost / 2021)

Eiximenis, Francesc (1327/1332 – 1409). Segon del Crestià

Publicació de la fitxa: 2010-06-12
Darrera modificació: 2011-02-09
Bases de dades:Sciència.cat, Eiximenis

Descripció

Autor:Sadurní Martí
Estat:bàsica

Identificació

Autor:Eiximenis, Francesc (1327/1332 – 1409)
Títol regularitzat:Segon del Crestià
Llengua:Català
Data:estimada - 1382 - 1383
Lloc:Barcelona-València
Estat de l'obra:conservada
Forma:prosa

Contingut

Consistència:completa

Íncipit

Rúbrica inicial:Pròlech sobre lo Segon libre del Crestià, qui tracte de temptació segons la forma qui·s contén en les rúbriques següents
Íncipit del pròleg:Temptació és als elets purgació de lurs peccats, creximent de grans mèrits e escala per a pujar al cel, jatsia que als mals sia a reprovació de lur vida e adjectió final, segons que posen los sants. E és, encara, la dita temptatió, raó e causa per la qual los vençuts per ella cahen de la altea del sanct estament cristià en l'abiç de dampnació perdurable.
Íncipit text:Proceent, donchs, al primer [D7va] punt principal, ab la gràcia e ajuda del nostro reverent cap e patró Jhesucrist, deus açí notar, primerament, que la sobirana saviea e providència del nostro pare e excel·lent guovernador Déu, per manifestar los grans tresors de la sua bonea e per dar matèria als hòmens de aquest món de fer grans obres e de ajustar virtuts e de guanyar grans mèrits, e aprés grans guardons e corones en paradís (axí com davall havem a dir pus largament)
Font:Ed. de treball de Sadurní Martí per a les OFE

Èxplicit

Èxplicit del text:Per què, [C163rb] per tal que cascun se guart mils d'aquest decaÿment e cas terrible, havem a tractar en lo pus prop següent libre del pou de peccat en què l'om cau quant és vençut per temptació. E aquest pus prop següent libre serà appallat lo Terç, segons l'orde a ell dat en lo començament del Primer. E aquí veurem larguament què és colpa e peccat e vici e ses circumstàncias, començant a tractar aquí, primerament, què és mal.
Font:Ed. de treball de Sadurní Martí per a les OFE

Transmissió

Manuscrits:Completa - Madrid - BNE - Manuscritos - 1791 - III-CLXIII
Completa - Madrid - BNE - Manuscritos - 2215 - 1-186
Completa - València - ACV - Manuscrits - 41 - Ira-Vvb
Fragmentària - Barcelona - BC - Manuscrits - 480 - 1r-226r
Fragmentària - Sevilla - Colombina - Manuscritos - 7-5-9
Atestacions documentals:Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. *** – 11 setembre 1423 – ítem 23

Bibliografia

Catàlegs i repertoris:Massó i Torrents (1911), "Les obres de fra Francesch ..."
Grahit (1873), "Memoria sobre la vida y obras del ..."
Bibliografia:Peláez (2000), "La beauté et la laideur dans la ..."
Peirats (2003), "Jaume Roig: la comicitat de la ..."
Martí (2009), "Francesc Eiximenis i la màgia"