Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB op1945 (30 / setembre / 2020)

Agramont, Jaume d' (m. 1349). Regiment de preservació de pestilència

Publicació de la fitxa: 2016-03-01
Darrera modificació: 2019-08-07
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Estat:parcial

Identificació

Autor:Agramont, Jaume d' (m. 1349)
Títol regularitzat:Regiment de preservació de pestilència
Altres títols:Tractat de pestilència
Llengua:Català
Data:expressa - 24 abril 1348
Lloc:Lleida
Notes sobre la datació:Colofó datat.
Estat de l'obra:conservada
Forma:prosa
Gènere:Tractat de pesta
Matèries:Medicina - Pesta i altres malalties

Contingut

Consistència:completa

Íncipit

Íncipit del pròleg:«Epístola de maestre Jacme d'Agramont als honrats e discrets seynnors pahers e conseyll de la ciutat de Leyda. — [E]xperiència mostre quascun jorn que can foch se pren en alcun alberch, que tots los vehïns n'an temor...»
Íncipit text:«L'entrament del tractat ha .II. capítols: lo primer capítol és de les proprietats de l'àer temprat en ses qualitats e en sa sustància. — [C]an l'àer en alcuna regió ho ciutat és ben temprat en sa complexió ho en ses calitats...»

Èxplicit

Èxplicit del pròleg:«... Encara us plàcie d'aver recomanat en vostres braces e en vostra falda l'actor d'aquell»
Èxplicit del text:«... e·ns do a fer tals obres per les [q]uals finalment siam dignes de guaynnar [lo s]eu regne e de participar la sua sancta glòria. Amén»
Colofó:«Ffo acabat aquest tractat en l'an de nostre seynnor Jesuchrist .M.CCC.XLVIII., en la vigília de sent March, per maestre Jacme d'Agramont, maestre en arts e en medicina, en lo [derrer] an de la sua lectura»

Materials complementaris

Pròleg de l'autor,
traductor o adaptador:
Autor
Observacions sobre el pròleg:En forma d'epístola, adreçada als paers de Lleida.

Altres persones relacionades

Dedicatari:Lleida, paers de

Sinopsi

Sinopsi:Tractat de pesta acabat a Lleida el 24 d'abril de 1348 i per això tingut pel primer o un dels primers representants del gènere, i el primer o un dels primers tractats mèdics escrits originalment en català (vegeu Guillem Salvà (fl. 1329)). Adreçat als profans en medicina (els paers i, per extensió, els ciutadans de Lleida) i no als metges, raó per la qual és un tractat preventiu i no terapèutic i és escrit en vulgar i no en llatí. Destaca per l'elaborada argumentació causal medicoastrològica.
Públic/intenció:Els dirigents i els ciutadans de Lleida.
Públic/intenció:Profans

Transmissió

Manuscrits:Verdú - Parr. Verdú - Fons parroquial, Volums miscel·lanis - 2 bis

Bibliografia

Edicions:Agramont (1909), "Regiment de preservacio a ..."
Agramont (1910), Regiment de preservació á ...
Agramont (1971), Regiment de preservació de ...
Agramont (1998), Regiment de preservació de ...
Agramont (2015), Regiment de preservació de ...
Bibliografia:Klebs (1929), "A Catalan plague-tract of April ..."
Klebs (1935), "Jacme d'Agramont, Johan Jacme ..."
Corachan (1936), Diccionari de medicina, amb la ... (l'empra com a font a partir d'Agramont 1910)
Winslow - Duran i Reynals (1948), "Jacme d'Agramont and the first of ..."
Moll (1982), "Sorpreses i problemes d'un ...", pp. 322-324
McVaugh - García Ballester (1989), "The medical faculty at early ..."
Arrizabalaga (1991), "La Peste Negra de 1348: los ..."
Arrizabalaga (1994), "Facing the Black Death ..."
Nirenberg (1996), Communities of Violence ..., pp. 234-235
Cifuentes i Comamala (2006), La ciència en català a l'Edat ..., pp. 105-106
Alcanyís (2008), Regiment preservatiu e curatiu de ..., pp. 13-14, pàssim
Cremades Rodríguez (2009), Traducció al castellà del ...
Cremades Rodríguez (2011), "El Regiment de Jacme d'Agramont ..."
Cuadrada Majó (2012), El llibre de la pesta, pp. 85-88
Cremades (2018), "Dues mans al manuscrit de Jacme d ..."

Text digital

Text complet:Càtedra Màrius Torres (ed. de 1909)
Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives (ed. de 1910)
Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives (ed. i facs. de 1998)

Observacions

La primera rúbrica («Epístola de maestre... de Leyda») s'ha pres com el títol de l'obra (ed. de 1909 i 1910) o bé referida a tota ella (ed. 1971 i 1998), però es tracta del títol del pròleg, que es presenta efectivament en forma d'epístola als paers de Lleida. Al manuscrit únic conservat, no consta cap títol per a l'obra, però l'autor l'anomena en tot moment «tractat» i per això el títol més apropiat hauria de ser Tractat de pestilència. No obstant això, mantenim el de Regiment de preservació de pestilència, creat per J. Veny (ed. 1971) a partir d'unes paraules del pròleg, atesa la difusió que ha tingut i té. Prèviament, les edicions d'Arderiu i Roca (1909 i 1910) empraren el títol de Regiment de preservació a epidímia o pestilència e mortaldats, que també s'originava en les paraules de l'epístola prologal.