Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB op1947 (28 / octubre / 2021)

Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311). Regiment de sanitat [Català]. Traductor: Sarriera, Berenguer (fl. 1298 – 1310)

Aquesta obra és:

Traducció de: Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311). Regimen sanitatis ad regem Aragonum [Llatí]

Aquesta obra té:

Traducció: Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311). Llibre del regiment de sanitat (hebreu) [Hebreu]. Traductor: Samuel ben David Eben-Soham, àlies Burla (fl. s. XV tercer quart)

Traducció: Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311). Regiment de sanitat (hebreu) [Hebreu]. Traductor: Jucef ben Jafudà ha-Sefaradí (fl. s. XIV-2)

Publicació de la fitxa: 2014-06-14
Darrera modificació: 2019-05-23
Bases de dades:Sciència.cat, Arnau

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Estat:bàsica

Identificació

Autor:Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311)
Títol regularitzat:Regiment de sanitat
Traductor:Sarriera, Berenguer (fl. 1298 – 1310)
Llengua:Català
Data:estimada - 1305/1308 - 1310
Lloc:Barcelona?
Notes sobre la datació:Elaborada abans de la mort de la reina Blanca (14-X-1310)
Estat de l'obra:conservada
Forma:prosa
Gènere:Regiment de sanitat
Matèries:Medicina - Dietètica i higiene

Contingut

Consistència:completa
Conservació:completa

Íncipit

Rúbrica inicial:«Comense lo libre primer de conservatió de sanitat, compilat per lo gran philòsoff e mestre [sic] mestre Arnau de Vilanova a requesta del noble senyor En Jacme segon, rey d'Aragó, lo qual libre esplanà de latí en romans En Berenguer Sarriera, cirorgià, e comensa a fer son pròlech...» (f. ***), [BC 1829]
Taula de capítols:Taula que conté 18 capítols (f. 6r), [BC 1829]
Íncipit del pròleg:Del traductor: «Com Déu poderós, plen de misericòrdia, hage creat home, e aquel no hage alcuna carrera de fer alcuna cose sinó per poder, e poder no sia sinó sanitat, e no és sanitat sinó per egualtat de complecció, e no és egualtat de complecció sinó per atemprament de les humors...» (f. 4r-5r), [BC 1829]
Íncipit text:«Comensa lo tractat del primer libre de conservació de sanitat compilat per lo gran philòsof e metge mestre Arnau de Vilanova a instància e requesta del noble senyor En Jacme segon, rey d'Aragó, e lo qual libre En Berenguer Sarriera, cirorgià, transladà de latí en romans catalane<s>ch. — I. <De triar bon àer>. — La primera consideratió o partida de conservar sanitat pertany a electió de bon àer, so és a saber, qual àer deu ésser elet a conservació de sanitat...» (f. 7r), [BC 1829]

Èxplicit

Èxplicit del text:«... e majorment si hi ha cuytes malves o si drap moll e suau banyat en oli violat tèbeu, met dedins en lo loc jusà aytant con més puscha, emperò tota via suaument. — Acabat és lo primer libre de sanitat a conservar, compilat per lo dit mestre Arnau de Vilanova a instància del noble senyor rey d'Aragó. E seguex-se lo segon libre compilat per aquell matex, en lo qual tracta de conservació de sanitat e de remey de ffebres e de verins e d'altres coses» (f. ***), [BC 1829]

Materials complementaris

Pròleg de l'autor,
traductor o adaptador:
Traductor

Altres persones relacionades

Comitent:Blanca de Nàpols (1283 – 1310)

Sinopsi

Públic/intenció:Reialesa

Transmissió

Manuscrits:Completa - Barcelona - BC - Manuscrits - 1829 - 4r-39v [=pp. 1-72]
Fragmentària - Madrid - BNE - Manuscritos - 10078 - 3r-39v
Atestacions documentals:
 1. Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Apèndix general – vol. 700, ff. 87v-93r – 18 juliol 1323 – ítem 561b
 2. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 286, f. 76r – 30 desembre 1326
 3. Vic - ABEV - Arxiu de la Cúria Fumada – ACF-*** (inventaris anònims ***-***) – 1341 – ítem Junyent § 234
 4. Girona - ADG – Manuals de col·lacions beneficials, vol. D-161, ff. 93r-109r – 10 gener 1362 – ítem 25
 5. Perpinyà - ADPO - Archives notariales – ***/1014 – 1363
 6. Palma [Ciutat de Mallorca] - ACM - Protocols notarials – XIII-II-30, s. f. – 29 març 1375 – ítem 2
 7. Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 198, s. f. – 28 setembre 1375 – ítem 12
 8. Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 342, s. f. – 5 gener 1406 – ítem 19
 9. Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.5, s. núm. – 7 desembre 1423 – ítem 13.1
 10. Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 521, plec núm. 4 (Julià de Roure, 1421-1428) – 16 agost 1428 – ítem 2b
 11. Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.11, s. núm. – 22 febrer 1464 – ítem 10.1 [52]
 12. València - ACCV - Protocols notarials – vol. 24122 – 24 abril 1465 – ítem 8
 13. València - ACCV - Protocols notarials – vol. 6518 – 1506 – ítem 115

Bibliografia

Edicions:Vilanova (1947), Obres catalanes, vol. 2, pp. 99-200
Cifuentes i Comamala (1999), "Vernacularization as an ...", pp. 147-148 - fragmentària - Pròleg del traductor (ms. BNE 10078, ff. 3r-4r).
Carré (2017), Arnau de Vilanova, Regiment de ...
Catàlegs i repertoris:Cifuentes i Comamala (2006), La ciència en català a l'Edat ..., 98-99
Bibliografia:Vilanova (1947), Obres catalanes (edició)
Riquer (1949), "Un nuevo manuscrito con versiones ..." (variants)
Vilanova (1996), Regimen sanitatis ad regem ..., pp. 395-416/863-885
McVaugh (1994), "Royal surgeons and the value of ..." (traductor)
Cifuentes i Comamala (1999), "Vernacularization as an ..." (pròleg i difusió)
Alpera (1968), Los nombres trecentistas de ... (lèxic)
Trias i Teixidor (1996), "El català en el llatí del ..." (lèxic)
Carré (2015), "Del 'regiment de sanitat' a la ..." (lèxic)
Carré (2015), "La traducció catalana abreujada ..." (versió abreujada)
Carré (2017), "Errors d'edició, dels manuscrits ..."
Martínez Romero (2018), "Las traducciones según algunos ...", pp. 158-159
Carré (2019), "«De les coses que el cos ..." (alimentació)