Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB op2128 (28 / octubre / 2021)

Anònim. Llibre de natures de bèsties i d'ocells i de llur significació [Català]. Traductor: Anònim

Aquesta obra és:

Traducció de: Anònim. Bestiario toscano [Italià]

Publicació de la fitxa: 2011-03-15
Darrera modificació: 2020-04-05
Bases de dades:Sciència.cat, Translat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes; Josep Pujol
Estat:parcial

Identificació

Autor:Anònim
Títol regularitzat:Llibre de natures de bèsties i d'ocells i de llur significació
Altres títols:«Libre de natures de bèsties e d'aucells e de lur significació»
Identificació de l'obra:Codi de Translat: TCM 0.3.1
Traductor:Anònim
Llengua:Català
Data:estimada - s. XIV-1
Estat de l'obra:conservada
Forma:prosa
Matèries:Doctrina moral - Bestiari
Història natural - Animals

Contingut

Consistència:completa
Conservació:completa

Íncipit

Rúbrica inicial:«Açò és lo libre de natures de bèsties e d'aucells e de lur significació».
Íncipit del pròleg:«Bells senyors: Totes les coses que los hòmens d'aquest món saben ni poden saber, saben per dues principals rahons, les quals són aquestes: la primera rahó sí és seny; la segona rahó sí és sciència. E cascuna de aquestas rahons ha dos companyons ab si».
Íncipit text:«De la natura de formiga e de la sua significació. — La formiga sí és un petit verme de la qual los hòmens poden pendre vertader aximpli. Car ella percassa [e ajusta] d'estiu perquè puscha viure en l'ivern...»
Font:Ms. BRUB 75, ed. Panunzio 1963-1964.

Èxplicit

Èxplicit del text:«... per tal que mills se tingue per obligat e que pus tost torn a ell, pus que ell lo'n convide. — A Déu gràcies e a la humil verge Maria, mara sua. Amén».
Font:Ms. BRUB 75, ed. Panunzio 1963-1964.

Transmissió

Manuscrits:Barcelona - BRUB - Manuscrits - 75 - 156r-175r
Saragossa [Zaragoza] - BCZ - Manuscritos - 1292 - 36 ff.
Fragmentària - Barcelona - BC - Manuscrits - 310 - D - ff. 98r-122v
Fragmentària - Barcelona - BC - Manuscrits - 9300/2
Fragmentària - Girona - AHG - Manuscrits llatins - Gi-1-260/4/Llatí/darrere i Gi-5-120/6/Llatí/davant
Fragmentària - Vic - ABEV - Manuscrits - 228 - ff. 5r-9v [òlim 133r-137v]
Fragmentària - Vic - ABEV - Manuscrits - 229 - ff. 1r-3v [òlim LXXIrv, LXXVIIr-LXXVIIIv]
Atestacions documentals:
  1. Desconeguda - Desconeguda – s/n – s. XIV ex. – ítem 22
  2. Cervera - ACSG - Fons notarials: Cervera – Pere Joan Valentí, àlias Falcó, ff. 25r, 29r-34r, 85r i 89v – 1439 – ítem 18.1
  3. Catí (Alt Maestrat) - APCatí - Protocols notarials – inv. anònim (plec solt) – 30 setembre 1450 – ítem 10.1
Observacions:Totes les còpies conservades de les versions catalanes d'aquest bestiari semblen vinculables a ambients eclesiàstics. Als inventaris post mortem trobem, efectivament, llibres «d'istòrias de la formiga e d'altres animals» i algun altre d'«intitulat De natura de les bèsties» en poder de membres del clergat, però tot i el seu evident interès per aquests materials, tan útils per a la predicació, aquest no fou l'únic públic interessat en ells. Així ho demostra el llibre que començava amb les paraules: «De la natura del gal, què significa... », que posseí un ciutadà de Vic mort l'any 1431; el llibre «appellat De les natures de les bèsties» que localitzem entre els béns deixats per la vídua d'un sastre mallorquí morta l'any 1437; o el volum «appellat Libre de proprietats e natures de les bèsties» que s'iniciava amb els mots: «Ací comencen les proprietats... », en mans d'un mercader de Cervera mort l'any 1439. De l'àmplia difusió dels bestiaris, ens n'informa també la seva utilització literària.

Bibliografia

Edicions:Rius i Serra (1927/1928), "Un Bestiari del sigle XV" - fragmentària - El capítol de la perdiu del ms. ABEV 228 (f. 7v, òlim 135v)
Panunzio (1963-1964), Bestiaris, vol. 1, p. 31 - fragmentària - El capítol de la perdiu del ms. ABEV 228 (ms. F), f. 7v (òlim 135v), a partir de Rius 1927/1928
Panunzio (1963-1964), Bestiaris, vol. 1, pp. 41-138 - completa - Text del ms. BRUB 75 (ms. A)
Bellés (2010), Bestiari català - fragmentària - Reprod. dels dibuixos del ms. BC 310
Martín Pascual (2012), "Nuevas aportaciones sobre la ...", pp. 165-166 - fragmentària - Ed. del fragment de la BC 9300/2
Bellés Boeta (2016), Els bestiaris catalans: estat de ..., pp. 57-59 - fragmentària - Ed. del fragment de l'AHG (ms. H)
Bellés Boeta (2016), Els bestiaris catalans: estat de ..., pp. 60-61 - fragmentària - Ed. del fragment de la BC 9300/2 (ms. I)
Catàlegs i repertoris:Madurell i Marimon (1974), Manuscrits en català anteriors a ..., § 34, núm. 16
Junyent (1943), "Repertorio de noticias sobre ...", § 300
Hillgarth (1991), Readers and Books in Majorca ..., vol. 2, § 206, núm. 6
Duran i Sanpere (1917), "Notícia de llibres en inventaris ...", § 1, núm. 18
Bibliografia:Font i Sagué (1908), Historia de les ciencies naturals ..., pp. 181-183, amb ed. de fragments
Alòs-Moner i de Dou (1924), "Documenti per la storia della ..."
Panunzio (1983), "Realisme i didactisme en les ..."
Baxter (1998), Bestiaries and their users in the ...
Cifuentes i Comamala (2006), La ciència en català a l'Edat ..., pp. 275-276
Probst (1960), "Los animales en las obras en ..."
Martín Pascual (1996), La tradició animalística en la ...
Martín Pascual (1996), "El tigre transformat en serp i la ..."
Martín Pascual (2012), "Nuevas aportaciones sobre la ..."
Martín Pascual (2012), "Errores y divergencias en la ..."
Checchi (2019), "Indagine sulla fonte del ..."

Observacions

Conté la descripció de 45 animals, el darrer dels quals, com en alguns mss. de l'original italià, és la perdiu. En relació amb el model italià, els mss. BRUB 75 i òlim BCZ 1292 afegeixen al final la natura de l'esparver (Martín Pascual (2012), "Nuevas aportaciones sobre la ...", pp. 167-168). Se n'ha conservat una redacció ampliada i modernitzada lingüísticament, transmesa per un ms. de finals del segle XV o de principis del XVI (Anònim, Espill d'exemples de naturaleses d'alguns animals, Traductor: Anònim).

Segons Martín Pascual (2012), "Nuevas aportaciones sobre la ...", pp. 164-165, els mss. BC 310 i ABEV 229 són fragments contigus procedents d'un mateix còdex.