Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB op2277 (09 / maig / 2021)

Bernat de Claravall [sant] (pseudo). Epístola de Sant Bernat del regiment e cura de la casa (versió 1) [Català]. Traductor: Anònim

Aquesta obra és:

Traducció de: Bernat de Claravall [sant] (pseudo); Anònim. De cura et modo rei familiaris utilius gubernandae [Llatí]

Publicació de la fitxa: 2010-11-30
Darrera modificació: 2015-02-08
Bases de dades:Translat

Descripció

Autor:Lluís Cabré, Montserrat Ferrer
Estat:bàsica

Identificació

Autor:Bernat de Claravall [sant] (pseudo)
Títol regularitzat:Epístola de Sant Bernat del regiment e cura de la casa (versió 1)
Altres títols:Translat de una letra per monsènyer Sent Bernat tramesa a·n Ramon de Castell Ambrós, cavaller de Lombardia, sobre lo regiment de sa casa e de la cosa familiar
Identificació de l'obra:Codi de Translat: TCM 22.1.1
Traductor:Anònim
Llengua:Català
Data:ante 1385
Estat de l'obra:conservada
Forma:prosa

Contingut

Conservació:completa

Íncipit

Íncipit text:Íncipit dedicatòria autor: Al graciós e benauenturat caualler En Ramon, senyor de Castell Ambros, yo, Bernat, deduit en vellea, saluts ...
Íncipit text: Demanat nos ha de la manera e cura de regir la cosa familiar, ço és, en la qual manera hom deu gouernar ...
Font:Pagès (1933), "Deux versions catalanes inédites ..."

Èxplicit

Èxplicit del text:... E ella viura trista e malastruga, e ab dolor, la qual dolor li durara tostemps per omnia seculorum. Amen.
Colofó:Ffinida es la letra tramesa per sent Bernat sobre la manera de gouernar la cosa familiar. Amen.
Font:Pagès (1933), "Deux versions catalanes inédites ..."

Transmissió

Manuscrits:Madrid - BNE - Manuscritos - 921 - ff. 98va-101ra
Tarragona - AHAT - Còdexs - 86 Arm. 15 - 63r-63v

Bibliografia

Edicions:Pagès (1933), "Deux versions catalanes inédites ...", pp. 243-247
Solà-Solé (1986), "Las versiones castellanas y ...", pp. 273-277
Bibliografia:Solà-Solé (1986), "Las versiones castellanas y ..."

Observacions

Els dos manuscrits transmeten dues redaccions més pròximes entre elles que no pas les altres tres versions. Miguel (2012), "Las traducciones peninsulares de ..." les cataloga com dues traduccions diferents.