Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB op2290 (06 / juny / 2020)

Oliver, Bernat. Excitatori de la pensa a Déu [Català]. Traductor: Anònim

Aquesta obra és:

Traducció de: Oliver, Bernat. Excitatorium mentis ad Deum [Llatí]

Publicació de la fitxa: 2010-11-30
Darrera modificació: 2015-11-06
Bases de dades:Translat

Descripció

Autor:Josep Pujol, Lluís Cabré
Estat:bàsica

Identificació

Autor:Oliver, Bernat
Títol regularitzat:Excitatori de la pensa a Déu
Identificació de l'obra:Codi de Translat: 23.1.1
Traductor:Anònim
Llengua:Català
Data:ante 1417
Notes sobre la datació:Datació del manuscrit de Bolonya.
Estat de l'obra:conservada
Forma:prosa

Contingut

Conservació:completa

Íncipit

Íncipit del pròleg:Pròleg primer: Pròlec del present libre apellat Excitatori de la pensa a Déu (rúbrica) / Al reverent pare en Crist, lo senyor en Ramon, per la divinal providència bisbe de València, frare Bernat Oliver, de l'orde dels frares ermitans de sant Agustí, si mateix ab tota reverència filial recomanant. Reverend pare, experiència mostra que molt pus difícil cosa és excitar la afecció de l'hom a devoció ...
Pròleg segon: Comença un altre pròleg, en lo qual clarament se mostra que la granea del pecat ni la malícia del demoni no poden apagar la misericòrdia de nostre senyor Déu (rúbrica) / Senyor Deu meu, plàcie't que m'oges la mia oració, com io't pregaré; e desliura la mia ànima de la temor del malvat enemic ...
Íncipit text:Capítol primer: Qui mostra que lo pecador no pot retornar a fer bé sens ajuda de la misericòrdia e nostre senyor Déu (rúbrica) / O senyor Déu meu, io confés clarament que tu est vida e fortalesa mia, a mi sublevant e ajudant ...
Font:Oliver (1929), Excitatori de la pensa a Déu, p. 15 (pròleg), 19 (segon pròleg), 26 (text)

Èxplicit

Èxplicit del pròleg:Pròleg primer: ... sia pus segurament publicada en utilitat e profit de tots aquells qui en la dita obra devoció atroberan.
Pròleg segon: ... Car diu la sancta Scriptura que nostre Senyor no ou les pregàries dels pecadors.
Èxplicit del text:... En la qual gloriosament contemplaré aquells forts e casts delits, e aquell ferm goig, e tots los altres inefables béns qui són allí tots ajustats ensemps; los quals són tu mateix, qui est un, vertader e sobiran bé, loat e beneït in secula seculorum. Amen.
Colofó:Finito libro, sit laus, gloria Christo. AMen. Deo gratias.
Font:Oliver (1929), Excitatori de la pensa a Déu, p. 18 (pròleg), 25 (segon pròleg), 241-2 (text)

Altres persones relacionades

Dedicatari:Cabrera, Elionor de

Transmissió

Manuscrits:Bolonya [Bologna] - BCABo - A-275 - 45-103
París - BnF - Manuscrits: Esp. - 240 - 2-141v
París - BnF - Manuscrits: Esp. - 547 - 1r-64v

Bibliografia

Edicions:Oliver (1929), Excitatori de la pensa a Déu - Edita el ms. BNF 240 i en part en el ms. BNF 547.
Bertini (1936), "I Soliloquia e lo Speculum ..." - Edita fragments del ms. de Bolonya.
Bibliografia:Hauf (1990), D'Eiximenis a sor Isabel de ... pp. 33-35

Observacions

La dedicatòria a Elionor de Cabrera es conserva només en el manuscrit de Bolonya (Bertini (1936), "I Soliloquia e lo Speculum ...", p. 235)