Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB op2528 (15 / maig / 2021)

Longobucco, Bru de (c. 1200 – c. 1286). Cirurgia [Català]. Traductor: Anònim

Aquesta obra és:

Traducció de: Longobucco, Bru de (c. 1200 – c. 1286). Chirurgia magna [Llatí]

Publicació de la fitxa: 2012-05-07
Darrera modificació: 2018-04-23
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Estat:completa

Identificació

Autor:Longobucco, Bru de (c. 1200 – c. 1286)
Títol regularitzat:Cirurgia
Traductor:Anònim
Llengua:Català
Data:estimada - 1300 - 1325
Lloc:València?
Notes sobre la datació:L'atestació documental explícita més antiga que s'ha pogut localitzar és a l'inventari de béns del mercader de Barcelona Guillem de Cabanyelles (1423). Una atestació documental anterior (1399), que no és explícita, remet a València. El fragment conservat confirmaria aquest origen («armeles», 'ametlles') i la datació del ms. (segon quart del s. XIV) n'indicaria una datació anterior, verificable en la presència al fragment de la scripta librària primitiva del català, que c. 1320-1330 fou substituïda per la moderna.
Estat de l'obra:conservada
Forma:prosa
Gènere:Compendi de cirurgia
Matèries:Medicina - Cirurgia i anatomia

Contingut

Consistència:completa
Conservació:fragmentària

Íncipit

Rúbrica inicial:«Açí comença la Cirurgia de maestre Bru, ço és, lo compendi seu... » [ms. Santes Creus]
«Bru de Longobugen. ... » [1506]
Íncipit del pròleg:«O Andreu Làtzer de Pàdua, tu m'as feta petició e demande que componés .I. libre de la operació manual de medicina, pus breu e pus ubert que jo haja compost, e jatsesia jo agués a trebalar per altres obres no é pas açò volgut alargar... Reeb, dons, oh Làtzer...» [ms. Santes Creus]
«Pregat m'as ja ha lonch temps, Andreu Viçens... » [1423]
«Pregat m'as ja ha gran temps... » [1464]
«Pregat m'as... » [1506]
«Pregat m'as ya ha lonch temps... » [1530]
Font:Ms. de Santes Creus (rúbrica) i inventaris de béns d'aquests anys.

Èxplicit

Colofó:«... Déus totpoderós t'esperit en la sua gràcia e·t duga en la millior via. Amén» [1423]
«... Déus totpoderós t'espir en la sua gràcia e te aduga a la millor via. Amén» [1464]
Font:Inventaris de béns d'aquests anys.

Materials complementaris

Pròleg de l'autor,
traductor o adaptador:
Autor

Altres persones relacionades

Dedicatari:Vicenza, Andrea da (fl. s. XIII) {de l'obra original}

Sinopsi

Sinopsi:Vegeu la fitxa de l'obra original.
Públic/intenció:Metges extrauniversitaris (cirurgians i barbers).
Públic/intenció:Metges pràctics

Transmissió

Manuscrits:Santes Creus - Mon. Santes Creus - [Villanueva 611]
Fragmentària - Florència [Firenze] - BNCF - Manoscritti: Palat. - 1052 - ff. 8v-9r
Atestacions documentals:
  1. València - ARV - Registres notarials – reg. 2643 – 24 març 1399 – ítem 1
  2. Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.5, s. núm. – 7 desembre 1423 – ítem 14
  3. Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.11, s. núm. – 22 febrer 1464 – ítem 5 [47]
  4. Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 241/***, 16-XI-1506 – 16 novembre 1506 – ítem 2
  5. Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 301/109?, 5-III-1530 – 5 març 1530 – ítem 9
Observacions:El fragment es conserva a l'Anònim, Receptari de Florència I (BNCF Palat. 1052), un receptari domèstic elaborat en el segon quart del s. XIV per un eclesiàstic anònim, potser valencià, relacionat amb Sardenya. En demostraria una ràpida recepció fora de l'àmbit dels metges extrauniversitaris, en el qual es devia produir la traducció en les primeres dècades del s. XIV i molt probablement a València.

Bibliografia

Edicions:Ramello (1994), "Una raccolta di ricette in antica ...", p. 125 - fragmentària - Núm. 36-38 de l'edició (=núm. 36-37).
Bibliografia:Villanueva (1803-1852), Viage literario a las iglesias de ..., vol. 20, pp. 125-126
Torres Amat (1836), Memorias para ayudar a formar un ..., p. 124
Morel-Fatio (1897), "Katalanische Litteratur", p. 112
Madurell i Marimon - Rubió i Balaguer (1955), Documentos para la historia de la ..., doc. 245, núm. 2 [1506]
Madurell i Marimon - Rubió i Balaguer (1955), Documentos para la historia de la ..., doc. 403, núm. 9 [1530]
Madurell i Marimon (1974), Manuscrits en català anteriors a ..., doc. 52, núm. 12 [1423]
Cifuentes i Comamala (2000), "La promoció intel·lectual i ...", p. 446 [1464]
Cifuentes i Comamala (2006), La ciència en català a l'Edat ..., p. 128

Observacions

Se'n conserva un fragment del llibre II, cap. 3 (De passionibus labiorum, oris et gutturis), rúbr. 1 (De scissuris labiorum) i 2 (De ulceratione et putrefactione gingivarum et carne addita), encara que a la darrera rúbrica s'exclou la part final, sobre les protuberàncies a les genives (a l'ed. Venècia, 1499, ff. 87rb-87va). Ramello 1994 no va identificar aquest fragment a l'editar-lo. Identificat per L. Cifuentes (15-X-2015).

L'expressió «compendi» a la rúbrica inicial del ms. de Santes Creus identifica el gènere al qual pertany l'obra (compendium o practica). No sembla que la Chirurgia parva del mateix autor s'arribés a traduir al català.

El fragment conservat conté restes de la scripta librària primitiva del català: manteniment de -n final caduca («esdevén», «abstercion», «hulceracion», «ven», «san»), inestabilitat del grup final -nt («davan»), oclusiva velar final en -c («adoncs», «loc», «sanc», «»sancnia), vacil·lació en les sibil·lants («arzura», «sissura», «escorza», «cauteriçeja»), i solucions arcaiques i dialectals («armeles», «rael», «àer», «humeditat», «malgranes», «logar», «estrò»).