Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB op2677 (15 / abril / 2021)

Latini, Brunetto (c. 1220 – 1294). Llibre del tresor [Català]. Traductor: Copons, Guillem de (fl. 1381 – 1418)

Aquesta obra és:

Traducció de: Latini, Brunetto (c. 1220 – 1294). Li Livres dou tresor [Francès]

Publicació de la fitxa: 2010-06-12
Darrera modificació: 2015-07-31
Bases de dades:Sciència.cat, Translat

Descripció

Autor:Josep Pujol
Estat:parcial

Identificació

Autor:Latini, Brunetto (c. 1220 – 1294)
Títol regularitzat:Llibre del tresor
Identificació de l'obra:Codi de Translat: TCM 27.1.1
Traductor:Copons, Guillem de (fl. 1381 – 1418)
Llengua:Català
Data:expressa - 1 maig 1418
Estat de l'obra:conservada
Forma:prosa
Gènere:Enciclopèdia
Matèries:Enciclopedisme

Contingut

Consistència:completa

Íncipit

Rúbrica inicial:Comença lo Llibre del Tresor, lo qual compilà mestre Brunet Latín, de Fflorença, e parla de la naxença de totes les coses
Íncipit del pròleg:Al molt honorable e molt savi mossènyer Pere d'Artés, canonge e pabordre de la molt santa e insigne ciutat de València: yo, Guillem de Copons, me recoman a les vostres devotes oracions ...
Íncipit text:Aquest libre és appellat Tresor. Car així com un senyor qui vol aplegar en poch loch cosas de molt gran valor, no solament per son delit, mas per créxer son poder ...
Font:Latini (1971-1989), Llibre del Tresor: versió de ...

Èxplicit

Èxplicit del pròleg:... Si en les coses que toquen la santa fe cristiana he errat en res, yo·m sotsmet a correctió de la santa Esgleya. Ffet a València, lo primer jorn de maig de l'any MCCCCXVIII.
Èxplicit del text:... Lavors, si a Déu plau, tu seràs absolt, e honorablement pendràs comiat del consell e del comú de la vila, e te n'iràs a ton alberch ab glòria e honor.
Font:Latini (1971-1989), Llibre del Tresor: versió de ...

Materials complementaris

Pròleg de l'autor,
traductor o adaptador:
Traductor
Text del pròleg:http:/​/​translat.narpan.net/​prolegs/​2677-Guillem-de- ...

Altres persones relacionades

Comitent:Artés (II), Pere d' (fl. 1415 – 1440)
Dedicatari:Artés (II), Pere d' (fl. 1415 – 1440)

Transmissió

Manuscrits:Barcelona - BC - Manuscrits - 357 - 1r-293v

Difusió

Interpolació en altres textos:Una altra versió dels capítols II, 62, 102, 105 i 84 va ser incorporada en una compilació moral (Barcelona - BRUB - Manuscrits - 80, ff. 40-46; vegeu Latini (1971-1989), Llibre del Tresor: versió de ..., I, pp. 18-19).

Bibliografia

Edicions:Latini (1971-1989), Llibre del Tresor: versió de ...
Bibliografia:López Estrada (1960), "Sobre la difusión del Tesoro ..."
Costa (1983), "L'inventari dels béns del poeta ...", § 4 i 30
Riquer (1990), Aproximació al Tirant lo Blanc, p. 306
Prince (1995), "Vernacular translation in the ..."
Cifuentes i Comamala (2006), La ciència en català a l'Edat ..., pp. 179-180
Martín Pascual (2015), "El Llibre del Tresor, compendi ..."

Text digital

Fragments:Pròleg: http:/​/​translat.narpan.net/​prolegs/​Copons-Llibre-de ...

Observacions

El Livres dou tresor es coneix en dues redaccions: la primera, acabada el 1267, no conté els capítols sobre els emperadors Frederic i Manfred; la segona posterior a 1268, afegeix aquests capítols històrics, però els manuscrits ometen alguns capítols d'història natural. La traducció catalana correspon a la primera redacció del text francès.

Tant Curt Wittlin (Latini (1971-1989), Llibre del Tresor: versió de ..., I, p. 67, i i cf. pp. 26-27) com BITECA (Manid 1619) entenen que la data final de la dedicatòria expressa la datació del manuscrit, i no de la traducció. Atès que, segons BITECA, totes les marques d'aigua del manuscrit estan documentades només a partir de 1429, el més probable és que aquella data expressi la finalització de la traducció i/o del manuscrit de presentació. Per a la correcta identificació del dedicatari, vegeu Latini (1971-1989), Llibre del Tresor: versió de ..., IV, p. 172.

L'inventari de Pere de Queralt (1408) registra un llibre «apellat Tresor de scièntia, en catelà»; no és clar que s'hagi d'identificar amb l'obra de Brunetto (veg. Latini (1971-1989), Llibre del Tresor: versió de ..., I, p. 26).