Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB op2706 (09 / maig / 2021)

Anònim. Recepta per a la pesta (Alcanyís BC)

Publicació de la fitxa: 2012-08-28
Darrera modificació: 2014-05-25
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Estat:completa

Identificació

Autor:Anònim
Títol regularitzat:Recepta per a la pesta (Alcanyís BC)
Altres títols:«Recepta molt provada contra peste»
Llengua:Català
Data:estimada - s. XV ex. - XVI in.
Estat de l'obra:conservada
Forma:prosa
Matèries:Medicina - Farmacologia
Medicina - Pesta i altres malalties

Contingut

Consistència:completa

Íncipit

Rúbrica inicial:«Recepta molt provada contra peste»
Íncipit text:«Primo, ruda, dels caps principals, tres brots...»

Èxplicit

Èxplicit del text:«... guarrà, Déu volent; e fes-li maduratius. És provat».

Continguts

Text complet
(receptes o fragments):
«Recepta molt provada contra peste. — Primo, ruda, dels caps principals, tres brots e sien matafolats e mesclats ab hun diner de triagua fina, dos diners de oli de nous. E sia presa huna ceba blanqua e sia'n tret lo hull e sia-y mes en lo forat les coses desusdites e sien cubert ab panpa de vinya e si no n'i haurà, ab uns clofols de la ceba e sia colgat entre dos caliuls que cogua e quant lansarà olor fina, sia treta e premuda entre dos taladors e lo such que n'exirà sia donat a beure dins .XII. ores o dins .XXIIII. ores depresa. — Si vols sperimentar si és de vida, pren tres grans de als e set gran[s de peb]re e hun poch de [...] e posa-u sobre la vèrtola, e si aquella en spay de miga hora farà banboles d'oli per madurant, guarrà, Déu volent; e fes-li maduratius. És provat».

Transmissió

Manuscrits:Barcelona - Biblioteca de Catalunya - Impresos - Inc. 11-VI-38 - [Manuscrit en l'imprès: València, Nicolau Spindeler, c. 1490 – Lluís Alcanyís, Regiment preservatiu i curatiu de la pestilència]

Bibliografia

Edicions:Ribelles Comín (1915-1984), Bibliografía de la Lengua ..., vol. 1, p. 17, núm. 1, en facsímil

Observacions

Recepta contra la pesta, amb un sistema per a reconèixer si les vèrtoles són malignes o no, copiada per la mateixa mà autora d'Anònim, Receptes de medicina i eixarm contra la febre (Alcanyís BC) en els espais en blanc del recto i el verso del foli de portada (f. 1 = sign. a1) de l'ex. de la BC de l'imprès València, Nicolau Spindeler, c. 1490 – Lluís Alcanyís, Regiment preservatiu i curatiu de la pestilència.